Valikko Sulje

Rahapolitiikka

Sinimusta Liike kannattaa kansallista julkisesti hallinnoitua keskuspankkia, ja vastustaa yksityisten pankkien rahanluontioikeutta. Puolueemme mielestä Suomella tulisi olla oma valuutta, Suomen markka, jonka liikkeelle laskemisesta vastaa Suomen Pankki. Maamme valuuttajärjestelmän tulee olla tiukasti poliittisen ohjauksen alla, ja kyseisen politiikan tulee palvella kollektiivista hyvinvointia, tarvittaessa yksittäisten sijoittajien kustannuksella.

Kansallisesta pankista tulee tehdä suorasta parlamentaarisesta päätöksenteosta erillinen instituutio, jonka hallituksen kokoonpanosta päättää Suomen eduskunta. Harjoitetun rahapolitiikan ohjenuorana tulisi olla taloudellisen omavaraisuuden edistäminen, jota edesautetaan hallitulla inflaatiolla, joka nostaa kotimaisten tuotteiden kilpailukykyä ulkomaisten tuotteiden kustannuksella.

Puolueemme näkökulmasta julkistalouden velkaantuminen ulkomaisille keskuspankeille muodostaa merkittävän uhan kansalliselle hyvinvoinnille ja maamme itsemääräämisoikeudelle. Ulkomaisille toimijoille velkaantuminen muodostaa pidemmällä aikavälillä kasaantuvan paineen kansallisomaisuuden myyntiin, jonka seurauksena maamme elinkeinoelämän omistajuus siirtyy enemmissä määrin kansallisen kontrollin ulkopuolelle. Sinimustan Liikkeen näkökulmasta kansallisen politiikan harjoittaminen muuttuu mahdottomaksi, mikäli maamme talouselämää hallitsevat muutamat ulkomaalaiset suuryritykset ja pankit, joilta puuttuvat kannustimet kansallisten intressien edistämiselle.

Sinimusta Liike kannattaa välitöntä irtautumista Euroopan unionin keskitetystä valuuttajärjestelmästä siten, että Suomen markan vaihtoarvoksi määritettäisiin alkuun yksi euro, jonka jälkeen valuutan kurssi annettaisiin ajautua oikeaan markkina-arvoonsa. Puolueemme mielestä Suomen tulisi käyttää esimerkkinä muita Pohjoismaita, jotka ovat pitäytyneet omassa valuutassaan, ja kyenneet siitä huolimatta ylläpitämään taloudellista hyvinvointiaan.