Valikko Sulje

Mediaohjelma

Kulttuurillinen palomuuri

Suomeen kohdistuu sotilaallinen uhka, lähinnä Venäjältä, taloudellinen uhka, lähinnä Kiinasta, väestöllinen uhka, lähinnä Lähi-Idästä ja Afrikasta, sekä kulttuurillinen uhka, lähinnä Yhdysvalloista. Sinimusta Liike haluaa luoda lainsäädäntöömme eräänlaisen kulttuurillisen palomuurin, jonka tarkoituksena on meidän näkökulmastamme katsottuna haitalliseksi määriteltävän mielipidevaikuttamisen kitkeminen.

Aivan kuten Suomen ilmavoimatkin lähettävät hävittäjänsä vastaan, kun ilmatilaamme loukataan, meidän tulee pyrkiä aktiivisesti torjumaan esimerkiksi Hollywoodista lähtöisin oleva mediasisältö, joka pyrkii muuttamaan kansalaistemme mielipiteitä ja mielikuvia ja täten lopulta vaikuttamaan päätöksentekoomme kansallisille intresseillemme epämieluisalla tavalla. Näitä intressejä katsomme olevan muun muassa kansallinen itsemääräämisoikeutemme, sekä kansamme olemassaolon jatkuvuuden turvaaminen, joita molempia heikentää globalisaation ihannoimisen leviäminen. Kulttuurillinen uhka tulee nähdä sotilaallisten, taloudellisten ja väestöllisten uhkien kanssa tasavertaisena ja valtiovallan tulee reagoida niihin sen mukaisesti.

Hyvä esimerkki nykyisen lainsäädännön voimattomuudesta estää nykyhetkellä laittomaksi tarkoitettua sisältöä ovat ulkomaalaisilla televisiokanavilla näytettävät nettikasinomainokset. Vaikka tällainen kanava tarjoaa sisältöään Suomessa, suomeksi ja suomalaisille, Suomen tämänhetkisellä lainsäädännöllä ei ole keinoa puuttua sen mainontaan, sillä kanavan sisältö lähetetään ulkomailta. Haluamme antaa viranomaisille tarvittavat työkalut, jotta lakia voidaan valvoa käytännössä, niin kuin sitä on teoriassa tarkoitettu valvottavan. Tähän esimerkkiin liittyen, teleoperaattoreita voitaisiin kieltää välittämästä sellaista sisältöä, joka rikkoo Suomen lakia, vaikka sisältö olisikin tuotettu Suomen ulkopuolella. Tämä koskisi myös internettiä.

Näillä samoilla keinoilla tultaisiin myös valvomaan kaiken muun laittoman sisällön pääsyä suomalaisten saataville. Puolueemme pyrkii säätämään laittomaksi kaiken sellaisen, mikä viestittää, että:

  • Suomalaisilla ei olisi oikeutta omaan kansallisvaltioon
  • Suomen valtiolla ei tulisi olla itsemääräämisoikeutta
  • Suomi ei olisi sotilaallisen puolustamisen arvoinen
  • Suomalaisilla ei olisi oikeutta puolustaa oman etnisen kollektiivinsa olemassaoloa ja sen jatkuvuutta
  • Mitään suomalaisuutta ei ole edes olemassa
  • Suomalaisten ei tulisi tehdä lapsia tai, että suomalaisten tulisi tehdä vähemmän lapsia
  • Isän, äidin ja lasten muodostama ydinperhe olisi korvattavissa oleva asia
  • Avoimesti heteronormatiivisuudesta poikkeava elämäntyyli olisi ihailtavaa tai, että sellaiseen tulisi rohkaista.

Määritelmään sisältyy myös kaikki sellainen, jossa suomalaisten sijaan viitataan yleisesti valkoisiin, heidän omiin kieliinsä, kulttuureihinsa ja kansallisvaltioihinsa.

Sinimusta Liike haluaa kieltää kaiken pornografian julkisen levittämisen sen kaikissa muodoissa. Myös liian seksuaalissävytteinen media tulee siistiä pois julkisilta tiloilta ja alustoilta. Esimerkiksi autossa matkustavan lapsiperheen ei tulisi joutua kuuntelemaan seksivälinekaupan radiomainoksia.

Yleisradio

Tavoitteemme on edistää, kehittää ja lisätä kulttuurillisesti tervettä suomalaista viihdetarjontaa ja ajankohtaisohjelmia. Yksityistetyn Yleisradion tarkoitus olisi tuottaa voittoa. Koska nämä tavoitteet eroavat toisistaan, Sinimusta Liike katsoo, ettei Yleisradiota tule yksityistää ja, että se tulee jatkossakin olla verovaroin rahoitettu.

Tavoitteenamme on tehdä Suomesta yksikielinen ja tämän tavoitteen mukaisesti myös Yleisradion sisältö tulisi olla mahdollisimman suomenkielistä. Uutisia ja paikallisradiokanavien sisältöä voidaan tuottaa virallisilla vähemmistökielillä saameksi ja ruotsiksi. Ohjelmien osto ulkomailta tulisi minimoida.

Yleisradion oman viihdetuotannon tulee palvella Kulttuuriohjelmamme periaatteita. Uutis- ja ajankohtaistuotannon tulee olla niin poliittisesti neutraalia, kuin mahdollista.