Valikko Sulje

Talouspolitiikka

Puolueemme talouspolitiikan päämääränä on turvallinen, kansallinen ja hyvinvoiva Suomi, jossa globaalin markkinatalouden aiheuttamia epävarmuuksia pyritään aktiivisesti ehkäisemään poliittisin ratkaisuin, sekä tarjoamaan suomalaisille perheille ja jälkikasvuille vakaa ja ennalta-arvattava taloudellinen ympäristö, jota eivät uhkaa joukkoirtisanomiset, ulkoistamiset, maailmantalouden mullistukset saati jatkuva kilpailu tuottavuuden lisäämiseksi, joka tapahtuu usein yksilön oman jaksamisen ja hyvinvoinnin kustannuksella. 

Sinimusta Liike edustaa talouspoliittisessa ajattelussaan kolmatta tietä, jossa se pyrkii yhdistämään suunnitelmatalouden ja markkinatalouden parhaimpia puolia toisiinsa. Puolueemme näkökulmasta talouspolitiikka on alisteinen kansallisille ja ympäristön sanelemille intresseille ja siten valtion poliittiselle ohjaukselle. Vastustamme sosialismiin sidottua tasapäistämistä, joka ei salli yksilöllisten tuloerojen esiintymistä. Sinimustassa yhteiskunnassa ihmisellä on oikeus yrittää, menestyä ja tarvittaessa myös epäonnistua.

Puolueemme kannattaa osallistavaa talouspolitiikkaa, jossa mahdollisimman moni suomalainen osallistuu omalla työpanoksellaan kansantaloutemme pyörittämiseen. Puolueemme vastustaa keskittämispolitiikkaa, jossa ihmiset, työpaikat ja palvelut rakennetaan vain muutaman suurkaupungin ympärille. Valtion tehtävä on turvata kansallinen hyvinvointi ja sen perusta kuten infrastruktuuri, sosiaalinen turvaverkosto sekä koulutus- ja terveydenhoitosektorit, jotka ovat yhdenvertaisesti jokaisen kansalaisen saatavilla ja joita pidetään yllä verovaroin.

Puolueemme talouspolitiikan olennainen osa on tuotannon hajauttaminen, jolla edesautetaan sitä päämäärää, jolla koko Suomi saadaan pidettyä asutettuna. Puolueemme kannattaa julkisesti omistettuja tuotantolaitoksia erityisesti teollisuuden ja energiantuotannon osalta, sekä sijoittamaan kyseisiä laitoksia eri puolelle Suomea. Puolueemme kannattaa omavaraisuutta energiantuotannossa sekä ruuantuotannossa, ja suhtautuu kansallisomaisuuden myyntiin erittäin kielteisesti.

Sinimusta Liike näkee työttömyyden ja köyhyyden torjunnan eräinä suurimmista tämän päivän haasteista. Haluamme, että jopa osa-aikainen työsuhde olisi kannattava ja että erilaisissa elämäntilanteissa olevilla kansalaisilla olisi paremmat mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaelämään työn kautta omien resurssiensa mukaan. Tämän vuoksi kannatamme perustulomallia. 

Sinimustan Liikkeen talouspolitiikka tähtää tukemaan kansallista hyvinvointia kestävän kehityksen näkokulmasta. Suomalaisen elinkeinoelämän on pyrittävä vastaamaan kotimaiseen kysyntään tehokkaasti ja tarvittaessa nopealla aikataululla kotimaisen tuotannon kautta. Julkisissa hankinnoissa kotimaisuusaste tulee lukea eduksi kilpailutuksessa.

Puolueemme kannattaa kolmikantaan perustuvaa mallia, joissa valtio neuvottelee yhdessä työnantaja-ja työntekijäjärjestöjen kanssa harjoitetusta talous- ja sosiaalipolitiikasta erillisissä pitkän aikavälin strategioissa. Siinä missä työntekijät ja työnantajat edustavat omia eturyhmiään, tulee valtion edustaa neuvotteluissa kaikkia suomalaisia, mukaanlukien ne vähäosaiset, joiden ääni ei normaalisti pääse kuuluviin. Neuvottelukumppanina valtion tulee huolehtia siitä, etteivät tehdyt päätökset muodosta uhkaa kansalliselle omavaraisuudelle ja turvallisuudelle, sekä huolehtia siitä, ettei alakohtaisia erivapauksia pääse muodostumaan.