Valikko Sulje

Uskontopolitiikka

Sinimusta Liike suhtautuu uskontoon ja uskonnon harjoittamiseen myötämielisesti, mikäli niiden opit eivät ole ristiriidassa kansallisen olemassaolomme kanssa. Puolueemme näkee uskontojen harjoittamisen ehkäisevän materialismista ja ihmiskeskeisyydestä kumpuavaa nihilismiä, joka johtaa helposti välinpitämättömyyteen kanssaihmisiä ja ympäristöä kohtaan. Aktiiviseen uskonelämään sisältyy lukuisia ylisukupolvisia riittejä ja ihmisen mielihalusta riippumattomia totuuksia, jotka edustavat toivottua vastakohtaa modernin maailman luovalle kaaokselle, jossa kaikki normit elävät jatkuvassa muutoksessa, ja jossa jokainen sukupolvi joutuu itse etsimään olemassaolonsa tarkoituksen.

Historiallisista ja kulttuurillisista syistä puolueemme kokee suomalaisen uskonelämän rakentuvan erityisesti luterilaiselle kansalliselle kirkolle, jonka jumalanpalveluselämä toteutetaan suomeksi ja jonka oppia tulisi tulkita tunnustuskirjojen ja kristillisen perhe-elämän näkökulmasta. Puolueemme ei näe uskonnollisia instituutioita myyttisinä, ihmisten arkisesta elämästä irrallisina laitoksina, vaan yksittäisten ihmisten ja perheiden hyvinvointia ja mielenrauhaa tukevina hengellisinä koteina. Puolueemme tunnistaa myös ortodoksisen kirkon merkityksen erityisesti karjalaistaustaisten suomalaisten arjessa, ja suhtautuu molempien kristittyjen suuntausten läsnäoloon esimerkiksi kouluissamme myötämielisesti.

Puolueemme tunnustaa myös esikristilliset juuremme, ja haluaa tukea suomenuskon tutkimista, tulkintaa ja harjoittamista siltä osin, kuin se on katkenneiden perinteiden jälkeen mahdollista. Puolueemme haluaa sisällyttää suomenuskon osaksi kouluissa järjestettävää uskonnonopetusta, jotta suomalaiset lapset ja nuoret voisivat hyödyntää kansallisista myyteistämme kumpuavaa symboliikkaa ja opetuksia oman identiteettinsä rakennusaineena. Puolueemme näkee osallisuuden kokemuksen tärkeänä arvona, ja kokee aktiivisen uskonelämän edistävän tätä tarkoitusta. Puolueemme suhtautuu kielteisesti niihin uskonnollisiin liikkeisiin, jotka muodostavat uhan suomalaiselle elämäntavalle ja kansallisille intresseille. Puolueemme kannattaa uskonnollisin syin suoritettavien ympärileikkausten, kuin myös eläinten rituaaliteurastusten kriminalisointia. Puolueemme ei hyväksy uskonnon nimissä myönnettyjä erivapauksia niistä velvollisuuksista, jotka on määritelty kansallisen turvallisuuden kannalta merkittäviksi. Vastustamme myös vieraiden uskontojen näkyvää läsnäoloa julkisessa tilassa, emmekä siksi hyväksy moskeijoiden ja minareettien rakentamista maahamme.