Valikko Sulje

Kielipolitiikka

Sinimusta Liike pyrkii toiminnallaan puolustamaan suomen kielen erityisasemaa kotimaamme sisällä ja turvaamaan historiallisen ja kauniin kielemme toimintaedellytykset myös tuleville suomalaisille sukupolville. Puolueemme ei näe suomen kieltä ainoastaan paljaana kommunikaation välineenä, vaan kansallisen itseilmaisun muotona, joka mahdollistaa suomalaisille muista kansoista riippumattoman keinon omien ihanteidensa, ajatustensa ja tunteidensa ilmaisulle.

Puolueemme näkee globalisaation merkittävänä uhkana kielemme tulevaisuudelle, sillä se mahdollistaa kielellisten vähemmistöjen muodostumisen maamme sisäpuolelle, joiden läsnäolo kasvattaa vieraiden kielten vaikutusta jokapäiväisessä kommunikaatiossamme. Mielestämme suomen kieli pysyykin elinvoimaisena ainoastaan silloin, jos tulevatkin sukupolvet voivat syntyä ja elää ympäristössä, joka puhuu heidän omaa äidinkieltään. Tämä edellyttää sitä, että suomalaisten on kyettävä asioimaan, opiskelemaan ja työskentelemään heidän omalla äidinkielellään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Sinimusta Liike kannattaa toiminnassaan fennomaanien linjausta, jonka mukaan Suomessa tulisi vallita yksi kieli ja yksi mieli. Pidämme maan virallista kaksikielisyyttä virheellisenä linjauksena, johon aikoinaan päädyttiin ruotsia puhuvan yläluokan vaikutuksesta. Puolueemme kannattaa ruotsin kielen oppimisen vapaaehtoisuutta ja haluaa muuttaa sen aseman virallisesta kielestä alueelliseksi vähemmistökieleksi. Kansallisilla kielivähemmistöillä, eli suomenruotsalaisilla ja saamelaisilla, olisi kuitenkin oikeus saada palvelunsa äidinkielellään niissä kunnissa, joissa he muodostavat merkittävän alueellisen vähemmistön.

Nykyiset täysin ruotsinkieliset kunnat muutettaisiin kaksikieliseksi, ja niiden tulisi tarjota julkiset palvelunsa myös suomeksi. 

Puolueemme kielipolitiikan tavoitteena on yhteiskunta, jossa suomen kieli hallitsee kaikkia sen sektoreita. Suomen kielen asemaa taiteessa, uskonnollisessa toiminnassa, työelämässä, kouluissa ja kulttuurielämässä tulisi edistää julkisen vallan toimesta, joka pyrkisi aktiivisesti tukemaan suomenkielistä kulttuurityötä ja sekä torjumaan niitä kielellisiä ja kulttuurillisia ilmiöitä, jotka saattavat uhata suomalaista elämäntapaa.

Tämän onnistumiseksi puolue

  • kannattaa kaksikielisyydestä luopumista
  • poistaisi Ahvenanmaan erityisaseman ruotsinkielisenä alueena
  • edellyttää suomenkielistä palveluvelvoitetta myös yksityisiltä yrityksiltä
  • ohjaisi nykyiset vähemmistökielille myönnetyt valtakunnalliset tuet suomenkieliseen sivistys- ja kulttuuritoimintaan
  • kasvattaisi julkista tukea suomenkieliselle musiikille, elokuville, näyttämötaiteelle ja kirjallisuudelle
  • edellyttää julkisen sektorin työntekijöiltä virheetöntä suomen kielen osaamista