Valikko Sulje

Maaseutupolitiikka

Sinimustan Liikkeen maatalouspolitiikka pohjautuu tuottajien hyvinvointiin, valtion omavaraisuuteen ja maalaisjärkeen. Puolueemme pitää ehdottoman tärkeänä, että kotimaisten viljelijöiden tulotasoa saadaan nostettua lähemmäksi suomalaisten mediaanituloa, sillä ilman heitä söisimme ulkomailla tuotettua geenimuunneltua ruokaa ja kriisitilanteessa olisimme nopeasti nääntymässä nälkään kun ruoan tuonti Suomeen loppuisi.

Puolueemme kannattaa EU-eron myötä maataloustukien kansallistamista kokonaan. Suurin osa maataloustuistamme kiertää tällä hetkellä ulkomaiden kautta EU-jäsenyyden myötä. Emme näe mitään syytä lähettää raha ensin ulkomaille ja laittaa maanviljelijämme anomaan se takaisin kotimaahan. Kannatamme tukijärjestelmän kansallistamista, jolloin raha ei kiertäisi ulkomaiden kautta ja voisimme oman lainsäädännön mukaisesti vähentää tukihakemuksissa vaadittavaa byrokratiaa. Lisäksi nykyinen tukijärjestelmä kannustaa suurtiloihin, mutta me haluamme nähdä perinteisiä pieniä tiloja myös tulevaisuudessa.

Pelkästään maataloustukien kansallistamisella ei elvytetä hiipunutta maaseutua vaan siihen tarvitaan myös muita toimia. Maaseutujen katoavat palvelut, ikääntyvä väestö ja ränsistyvä infrastruktuuri ovat todellinen ongelma monessa kunnassa. Puolueemme näkee, että ongelmien lähtökohtana on kaupungistuminen, joka ajaa ihmiset ja sen myötä myös palvelut kaupunkien välittömään läheisyyteen. Palvelut vaativat toimiakseen ihmisiä ja ihmiset toimeentulokseen yrityksiä, jotka tuottavat palveluita. Konkreettisina korjaustoimenpiteinä puolueemme pitää erityisesti maaseutuun osuvien maksujen laskemista ja peruspalveluiden ylläpitoa. Esimerkiksi korkea ajoneuvovero ja polttoainevero vaikuttavat erityisesti maaseudulla asuvien elämään, jossa oma auto on käytännössä elinehto.

Kaupungistumiskehitys on todellinen ongelma maaseudun elinvoimaisuudelle. Peruspalveluiden siirtyessä kaupunkeihin myös ihmiset joutuvat jopa vastoin tahtoaan muuttamaan ankeaan betoniviidakkoon. Lapsien kasvaessa betonikolosseissa perustaidot jäävät kehittymättä. Harva kaupungissa kasvanut on rakentanut puumajaa, käynyt lähilammella kalassa tai vaihtanut edes autonrenkaita. Kaupungeissa kaikki palvelut ovat kotiovella, mikä johtaa ihmisten laiskistumiseen ja sen myötä käytännöntaitojen rapistumiseen. Kaikki eivät halua asua kaupungeissa ja siksi puolueemme pitää erittäin tärkeänä, että valtio tarjoaa edellytykset ihmisille asua myös maaseudulla.

Puolueemme pitää ongelmana ruoan alhaista tuottajahintaa ja markkinatilannetta, jossa suurin osa katteesta valuu useille välikäsille. Antaaksemme kotimaiselle tuottajalle lisää vipuvoimaa tuottajahinnan nostamiseksi olemme valmiita rajoittamaan sellaisten ulkomailta tulevien maataloustuotteiden tuontia, joita Suomessa tuotetaan jo ennestään. Rajoituksella varmistettaisiin myös maan huoltovarmuutta kun maatalousyrittäminen pysyy kannattavana, eivätkä tilat ajaudu konkurssiin. Uskomme, että suurin osa suomalaisista on valmiita maksamaan enemmän maidostaan, jos sillä varmistetaan puhtaat kotimaiset tuotteet myös tulevaisuudessa.

Puolueemme haluaa pitkällä aikavälillä ja maltillisesti muuttaa Suomen maatalouden täysin luomutuotannoksi, kuitenkin niin, ettei ruoantuotannon omavaraisuusaste kärsi tämän siirtymävaiheen aikana. Keinotekoiset lannoitteet ja torjunta-aineet ovat riski ihmisen terveydelle ja muiden organismien elinkelpoisuudelle kuin myös valtion huoltovarmuudelle. Kriisitilanteessa, kun ulkomailta tuotavien torjunta-aineiden tuonti lakkaa, heijastuu se myös satomääriin, mikä horjuttaa maan huoltovarmuutta. Viljelijöitä siirtyy vuosi vuodelta enemmän kohti luomutuotantoa. Voisimme kuitenkin kiihdyttää siirtymistahtia ohjaamalla maataloustukia enemmän luomutuotantoon.

 • Maataloustuet kansallistettava kokonaisuudessaan, miljardien ei tarvitse kiertää ulkomaiden kautta.
 • Maataloutta muutettava pitkällä aikavälillä kohti luomutuotantoa.
 • Maaseutupolitiikan ensisijainen tavoite tulee olla omavaraisuus ja huoltovarmuuden turvaaminen.
 • Maaseudun elinvoimaa on elvytettävä, peruspalveluita ei tule lakkauttaa.
 • Tuottajan on saatava inhimillinen korvaus tuotteestaan, kate ei saa valua täysin välikäsille.
 • Lomakkeiden täyttämiseen ei tule tarvita lakimiestä, byrokratiaa on vähennettävä.
 • Kaupungistumiskehitys on saatava pysähtymään, maaseutu ei saa autioitua.
 • Kotimainen ruoka vaatii myös kotimaista työvoimaa, maataloustyöntekijöiden palkkojen oltava inhimillisellä tasolla.
 • Toimiva infrastruktuuri on elinehto maaseudulla, sitä ei saa päästää rapistumaan.
 • Maaseudun asukkaiden autoilumahdollisuudet tulee varmistaa vähäpäästöisten automallien kustannusten tuntuvalla alentamisella.
 • Pienistä puroista kasvaa suuri joki, siksi pienet tilat sekä lähituotanto ovat tärkeitä.