Valikko Sulje
Facebook banneri 2


Päämääränä suomalainen Suomi on radikaali ja kriittinen julistus valkoisen, suomenkielisen ja suomenmielisen Suomen puolesta nykyistä juuretonta massakulttuuria vastaan. Tällä teemalla Sinimusta Liike erottautuu kaikista muista puolueista, sillä kaikki politiikkamme osa-alueet on alisteisia suomalaiselle kansakunnalle. Suomalainen kansakunta on pitkän kehityksen tuotos, jonka jäsenten suonissa virtaa itämerensuomalaisten heimojen vuosituhantinen perimä. Suomalaisuus ei ole tuotemerkki, käyttöjärjestelmä tai pala paperia – vaan elävä ja oleva yhteisö, johon ihminen liittyy osaksi syntymänsä kautta. Tämän yhteisön olemassaolon turvaaminen on Sinimustan Liikkeen toiminnan perusta.

Suomalainen kansakunta kykenee turvamaan olemassaolonsa parhaiten itsenäisessä kotimaassa, jossa se ei ole alisteinen yhdenkään suuremman kansan mielivallalle. Vaadimme Suomen eroamista kansojen sulatusuunista, jota myös Euroopan unioniksi kutsutaan, sekä irtautumaan sen valuuttaliitosta ja vapaan liikkuvuuden alueesta. Suomen kansallisen hallinnon tulee olla jatkossa ainoa taho, joka määrittelee millä ehdoilla ja kuinka kauan vieraat saavat maaperällämme oleskella. Kansallisen hallinnon tulee myös turvata suomalaista työvoimaa globaalilta kilpailupaineelta, sekä estää terveyden ja turvallisuutemme kannalta tärkeiden toimijoiden ulkoistamiset ylikansallisille yrityksille. Suomi ei ole maanlaajuinen ostoskeskus, vaan suomalaisen kansan kansallinen koti, jonka luonto ja ympäristö ovat erityissuojelun piirissä. Haluamme myös varmistaa, että tämän kansallisen kodin puolustaminen pysyy jatkossakin suomalaisten omana velvollisuutena, ilman ulkopuolisten sotilasosastojen läsnäoloa maaperällämme.

Suomen kohtalonkysymys on nyt ja tulevaisuudessa maamme väestöllinen kehitys. Suomalaisten lukumäärä on laskenut yhtäjaksoisesti useamman vuoden ajan, samaan aikaan vieraiden lukumäärä kasvaa. Niin kauan, kun kyseistä kehitystä ei saada käännettyä, me olemme vuosi vuodelta lähempänä ajautumista vähemmistöksi omassa maassamme. Helppoja ratkaisuja ei enää ole olemassa. Jos haluamme varmistaa suomalaisen Suomen säilymisen myös tulevaisuudessa, meidän on päästävä irti liberaalikapitalistisesta huijauksesta ja nostettava oma kansamme etusijalle. Sinä voit auttaa meitä tässä päämäärässä äänestämällä tulevissa vaaleissa oman vaalipiirisi sinimustaa ehdokasta!