Valikko Sulje

Puheenjohtajan terveiset

Tervehdys arvon lukija!

Selaat nyt Sinimustan Liikkeen verkkosivuja, jotka sisältävät puolueemme ohjelman, kannattajakorttilomakkeen, yhteystietomme sekä jatkossa myös ohjeet jäseneksi liittymiselle ja säännöllisesti päivittyvää sisältöä, joka tulee koostumaan uutisista, historiikeista, tapahtumaraporteista, blogikirjoituksista, kannanotoista ja suomalaista kulttuuriamme käsittelevistä julkaisuista.

Sinimusta Liike sai alkunsa kahden kansallismielisen aktivistin yhteisestä ideasta, joka siirtyi ideointivaiheeseen vuoden 2019 lopulla. Kokoonpano kasvoi ajan saatossa viiteen henkilöön, joista yksi joutui luopumaan projektista aikataulullisten syiden takia, toisen henkilön astuessa hänen paikalleen. Tavoitteenamme oli luoda ohjelmatyöryhmä, joka sisältäisi mahdollisimman eritaustaisia suomalaisia. Osalla ryhmästämme oli valmiiksi laaja kokemus kuntatason poliittisesta vaikuttamisesta, siinä missä toisten vahvuudet keskittyivät erityisesti luonnonsuojeluun ja akateemiseen maailmaan. Yksi ryhmästämme oli visuaaliselta silmältään ja taiteellisilta visioiltaan selvästi ylitse muiden, jonka kädenjälki on nähtävissä kaikessa puolueen kuvallisessa viestinnässä. Ryhmä itse muodostui kolmesta miehestä ja kahdesta naisesta, jotka edustivat viittä eri ammattia. Tavoitteenamme oli luoda ryhmä, joka olisi tarpeeksi pieni tarvittavan yksimielisyyden saamiseksi, mutta tarpeeksi erilainen voidakseen vastata kokonaisen puolueohjelman muodostamiin haasteisiin.

Vaikka työryhmä koostuisikin jo valmiiksi yhteistyökykyisistä ja osaavista henkilöistä, sen tulee myös edustaa kansallismielistä kenttää laajemmin, ja olla riittävän motivoitunut kokoontumaan yhteen varsinaisen päivätyön ohessa pahimmillaan useita kertoja viikossa, ilman mitään henkilökohtaista hyötyä. Lähes vuoden kestäneen kypsyttelyn jälkeen saimme ohjelmamme valmiiksi vuoden 2021 tammikuussa, vaikka sen perusrunko olikin jo esitetty lokakuussa 2020 osana Kansallismielisen liittouman syysleiriä. Lopputulokseen olen puheenjohtajan roolissa äärimmäisen tyytyväinen. Väliaikaisista erimielisyyksistä, rajallisista resursseista ja vahvoista persoonallisuuksistamme huolimatta saimme aikaiseksi laajan ja toivottavasti myös hyvin aikaa kestävän poliittisen ohjelman, joka koeponnistettiin vielä erillisellä koeyleisöllä sokeiden pisteiden, tarvittavien lisäysten ja muutostarpeiden kartoittamiseksi. Koeyleisömme antaman palautteen perusteella saimme korjattua ohjelmastamme avoimeksi jääneitä kohtia sekä muokattua ohjelmakohdistamme tasalaatuisen kokonaisuuden, joka on tarkoitukseltaan ja viestiltään selkeä. Tavoitteenamme oli luoda ideologinen perusta uudelle puolueelle, joka on kykenevä vastaamaan liberalismin, sekularismin, monikulttuurisuuden ja globaalikapitalismin synnyttämiin haasteisiin omalla kansallismielisellä vaihtoehdollaan, jonka aatteellinen pohja perustuu 1900-luvun alun konservatiiviseen vallankumoukseen, kuin myös täysin uusiin, osittain futuristisiin ja etnopluralistisiin näkemyksiin.

Sinimusta Liike syntyi vastaamaan kansallismieliseltä kentältä kantautuneeseen kysyntään. Näiden kansallismielisten aktiivien (kuin myös työryhmämme) mielestä Suomen poliittiselta kentältä puuttuu tällä hetkellä puolue, joka kykenee haastamaan liberaalien ja uusvasemmistolaisten egalitaristisia ja rajattomaan maailmaan tähtääviä päämääriä omista aatteellisista lähtökohdistaan, sekä kritisoimaan poliittisen oikeiston pyhää lehmää, globaalia kapitalismia, jonka edistämä yhteiskunnallinen kehitys ei sanottavammin eroa vasemmistolaisen vastapuolensa päämäärästä, eli harmaasta, juurettomasta, vieraantuneesta ja helposti korvattavissa olevasta monikansallisesta ja monikielisestä kuluttajajoukosta osana yhteiskuntaa, jota ei erota enää ostoskeskuksesta, ja jonka sisällä vallitsevaa näennäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta pidetään keinotekoisesti yllä kaupallistetulla sateenkaariaktivismilla ja holokaustin muistopäivillä.

Puolueena haluamme irtautua nykyisestä talousvetoisesta diskurssista sekä muistuttaa suomalaisia siitä, että kaikesta yritysmaailman lobbausjärjestöjen jargonista huolimatta maamme talouspolitiikka tulisi olla alisteinen ainoastaan suomalaisten, ei ulkomaalaisten suuromistajien tai kehitysmaiden ylijäämäväestöjen intresseille. Jos me joudumme valitsemaan talouskasvun ja sen väliltä, että suomalaiset lapset saavat syntyä ja elää osana suomea puhuvaa kansakuntaa omassa itsenäisessä kansallisvaltiossaan, valintamme on kymmenen kertaa kymmenestä suomalainen Suomi kasvottoman talouskasvun sijasta.

Ulkopuolinen lukija saattaa miettiä sitä, edustaako Sinimusta Liike poliittisen kartan vasenta vai oikeaa laitaa, sillä sen esittämille teemoille ei löydy suoraan verrokkia nykyisistä puolueista. Puolueemme näkökulmasta varsinaista politiikkaa tärkeämpää on kiinnittää huomiota siihen, mihin joukkoon kyseistä politiikkaa ollaan kohdistamassa. Puolueemme kritisoi nykyistä hyvinvointivaltiotamme silloin, kun sen ylläpitämät julkiset palvelut valuvat enemmissä määrin vierasväestön tarpeiden täyttämiseen, kuin myös yksityistä yritystoimintaa, jos sen toiminta mahdollistetaan ulkomaalaisella halpatyövoimalla ja aggressiivisella verosuunnittelulla.

Puolueemme pyrkii omalla olemassaolollaan edistämään sitä päämäärää, että Suomi tulee tulevaisuudessakin olemaan suomalaisten kansallinen koti, jota asuttaa vuosisatojen päästäkin muista maailman kansoista selvästi erottuva kansakunta. Tästä ihanteesta kumpuavat kaikki muutkin politiikkamme ydinkohdat, eivätkä ne ole täysin lokeroitavissa yhteenkään valmiiseen asemaan vasemmisto-oikeisto-akselilla.   

Mikäli koit kiinnostusta liikettämme kohtaan, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Tuukka Kuru
Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja
31.01.2021