Valikko Sulje

Perustulo-ohjelma

Sinimusta Liike kannattaa pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Puolueemme näkee, että julkisen vallan tehtävä on tarjota sen omille kansalaisilleen minimitoimeentulo ja pyrkiä ehkäisemään taloudellisesta epävarmuudesta seuraavaa köyhyyttä ja henkistä kuormitusta. Puolueemme mielestä yhteiskunnalla on oikeus velvoittaa sen menestyneempiä jäseniään kantamaan huolta sen heikoimmista. 

Sinimustan Liikkeen näkökulmasta suomalaista tulonsiirtoihin pohjautuvaa sosiaalitukijärjestelmää vaikeuttaa kyseisen järjestelmän monimutkaisuus ja kankeus. Tukimuotoja on luotu vastaamaan ihmisen eri elämäntilanteisiin monin eri tavoin, ja siirtymät tukimuodosta toiseen voivat olla usein vaikeita. Tämä on todellisuutta esimerkiksi niille ihmisille, jotka saattavat aloittaa aikuiselämänsä opintotukeen oikeutettuna, siirtyä terveydellisten vaikeuksien vuoksi kuntoutusrahan piiriin ja kuntoutuksen tarpeen poistuessa joko työelämään tai työttömäksi, jonka jälkeen hän on jälleen uuden julkisen tukimuodon alaisuudessa. Kyseiset siirtymät synnyttävät monelle tuen vastaanottajalle taloudellista huolta, sillä sosiaalitukeen liittyvät päätökset voivat viedä aikaa, samalla kun päätöstä odottavan henkilön laskut jatkavat kasaantumistaan.

Tarkasti määritellyt tukimuodot vaikeuttavat myös ihmisen siirtymistä työelämään, sillä monet tukimuodot vievät tällä hetkellä mahdollisuuden osa-aikaisilta töiltä, sillä niistä saadut tulot vähentyvät lähes suoraan henkilön saamista sosiaalituista.

Puolueemme kannattaakin nykyisen järjestelmän korvaamista perustulojärjestelmällä, johon jokainen 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen on oikeutettu.

Perustulomallissa aikuiset henkilöt saavat automaattisesti kuukausittain tietyn rahasumman tililleen, joka olisi suuruudeltaan nykyiseen työmarkkinatukeen verrattavissa. Kyseinen rahasumma ei poistuisi ihmisen ansaitessa ansio- tai pääomatuloa, vaan se maksettaisiin kyseisten tulojen päälle. Kyseinen tukimuoto korvaisi kaikki nykyiset tukimuodot ja poistaisi nykyisten tukien päälle maksetut lisät, kuten asumistuen ja harkinnanvaraiset tuet. Tuen tarkoituksena olisi vähentää tuen vastaanottajien välittömiä taloushuolia säännöllisyytensä avulla, samalla pitäen tuen määrän kuitenkin tarpeeksi alhaisena, jottei sen olemassaolo vaaranna osa-aikatöiden tai matalapalkkatöiden houkuttelevuutta. Perustulosta saatu rahasumma olisi sama, asuisipa henkilö missä tahansa päin Suomea, mikä kannustaisi ihmisiä asumaan suurten kaupunkien ulkopuolella. 

Johtuen perustulon ikärajasta, sitä ei myönnettäisi alaikäisille, vaan kyseinen osuus maksettaisiin puolittaisena lapsen virallisille huoltajille. Kyseinen ratkaisu korvaisi nykyisen lapsilisäjärjestelmän, samalla kun se helpottaisi perheiden perustamista nuorella iällä.

  • Puolue kannattaa 750 euron perustuloa kaikille yli 18-vuotiaille Suomen kansalaisille.
  • Alaikäisistä maksetaan puolittaista perustuloa heidän huoltajilleen, joka korvaa erillisen lapsilisän.
  • Tuen tarkoitus on korvata kaikki muut tukimuodot.
  • Työllä ansaitut rahat eivät vähennä perustulon määrää.
  • Tavoitteena on vähentää yksilön velanottoa.
  • Perustulomalli vähentää tukisidonnaisen byrokratian tarvetta.