Valikko Sulje

Veropolitiikka

Sinimustan Liikkeen mielestä valtiolla on perustavanlaatuinen oikeus verottaa ja kohdentaa kansalaisiltaan kertynyttä tuloa toimiin, joita voidaan perustella kansallisella ja valtiollisella edulla. Puolueemme näkökulmasta yhteiskunta ei ole riippumattomien yksilöiden muodostama löyhä verkosto, vaan sitovampi kansallinen kokonaisuus, jolle yksittäisen ihmisen tai yrityksen tarpeet ovat alisteisia.

Verotus palvelee puolueen päämääriä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin sillä mahdollistetaan valtiollinen toiminta ja sen ylläpitämät julkiset palvelut, jotka ovat välttämättömiä suomalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Toisekseen verotuksella voidaan rangaista kansalaisia ja yrityksiä sen kaltaisesta toiminnasta, jonka puolueemme näkee hyvinvointiamme uhkaavana. Verotuksen osittaisen rangaistusluontoisuuden vuoksi kannatamme haittaveroihin pohjautuvaa veropolitiikkaa, joka keskittyy rajoittamaan kuluttamista ja ympäristöpäästöjä. Ihmisiä ei tulisi rangaista heidän ahkeruudestaan, vaan heitä tulee kannustaa kuluttamaan ja hyödyntämään rajallisia luonnonvaroja viisaasti.

Puolueemme kannattaa verotuksen painottamista energiaveroihin, arvonlisäveroihin ja eri kulutustuotteiden haittaveroihin, joilla pyritään vähentämään luontoa saastuttavien ja kansanterveyttä uhkaavien tuotteiden kuluttamista. Haittaveroihin ja kulutukseen nojautuvan veropolitiikan tavoitteena olisi varmistaa yksityisen yritystoiminnan kannattavuus, sekä kannustaa näitä mahdollisimman vähäpäästöisiin hiilijalanjälkeä pienentäviin teknologisiin ratkaisuihin. Puolueemme hyväksyy progressiivisen verotuksen.

  • Verotuksen tulisi painottua nykyistä enemmän haitta- ja kulutusveroihin
  • Puolueemme kannattaa alkoholin, tupakan ja sokerin tuntuvaa verotusta kansanterveyden nimissä
  • Puolueemme kannattaa korkeaa energiaverotusta ja kannustaa vähäpäästöiseen autokantaan siirtymistä
  • Puolueemme haluaa edistää aloittavan yritystoiminnan kannattavuutta nostamalla ALV-vapaan liikevaihdon ylärajan 35 000 euroon