Valikko Sulje

Sinimustan Liikkeen kannattajakorttien keräys päättyy pian

Twitter kortit

Sinimusta Liike sai 26.4.2021 oikeusministeriön hyväksynnän yleisohjelmalleen ja aloitti kannattajakorttien keräämisen suomalaisuuden päivänä 12.5.2021. Tuosta hetkestä on pian kulunut vuosi ja Sinimusta Liike on sen aikana kerännyt tarvittavat viisituhatta kannattajakorttia, jotta se voidaan rekisteröidä puolueeksi. Aktiiviset jäsenet ovat liikkuneet koko vuoden kaduilla, toreilla ja tapahtumissa keräämässä paperisia kannattajakortteja, jotka toimitetaan oikeusministeriöön tiistaina 10.5. Kannattajakortteja on kerätty koko ajan senkin jälkeen, kun niitä on ollut riittävä määrä. Puskuria mahdollisten hylättyjen kannattajakorttien varalle kerätään ihan viimeiseen hetkeen asti, eli 11.5. loppuun asti.

Sinimustan Liikkeen ydintehtävä on suomalaisen kansan olemassaolon ja jatkuvuuden turvaaminen, kaikki muut poliittisen ohjelman osat ovat alisteisia tälle. Suomalainen kansakunta perustuu eurooppalaiseen, rodullisesti valkoiseen ja suomalaiseen kansaan, jonka kotimaa on Suomi. Sinimustan Liikkeen tarkoitus on pyrkiä parlamentaarisin keinoin taistelemaan sen puolesta, että Suomea asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa, ja että Suomi päättää itsenäisesti omista asioistaan.

Valtamedia on kutsunut Sinimustaa Liikettä äärioikeistolaiseksi. Puolueellamme on perinteisesti hyvin vasemmistolaisena pidetty talouspolitiikka, joka nojaa suurelta osin valtion ohjaukseen. Toisin kuin vasemmisto, emme ole valmiita sosialisoimaan ja tasapäistämään, vaan annamme sijaa yksilöiden ja ihmisryhmien välisille luonnollisille eroille ja näistä johtuville hierarkioille. Suhtaudumme erityisen kriittisesti globaaliin markkinatalouteen, emmekä hyväksy suomalaisen yhteiskunnan muovaamista monikansallisten korporaatioiden ehdoilla. Sinimusta Liike edustaa talouspoliittisessa ajattelussaan kolmatta tietä, jossa se pyrkii yhdistämään suunnitelmatalouden ja markkinatalouden parhaimpia puolia toisiinsa. Lue talouspolitiikastamme lisää tästä https://sinimustaliike.fi/ohjelma/talouspolitiikka/

Sinimusta Liike täyttää ”vihreän” aukon, joka puuttuu poliittiselta kentältä. Puolueemme mielestä puhdas suomalainen luonto, vesistö ja maaperä on pohjimmainen edellytys kansamme tulevaisuudelle, sekä tärkein kansallisomaisuutemme, joka tulee säilyttää meitä seuraaville sukupolville. Luonnonvaramme kuuluvat kotimaiseen omistukseen ja niiden jalostaminen ja käyttö tulisi tapahtua ympäristöystävällisesti kotimaista osaamista ja työvoimaa hyödyntäen. Sinimusta Liike on ainoa puolue, joka uskaltaa järjestelmätasolla kyseenalaistaa nykyistä liberaalia hegemoniaa ja vaatia suomalaisen kansan oikeuksia omaan elinpiiriinsä nyt ja tulevaisuudessa, sekä suojella suomalaista luontoa ja eläimistöä lyhytnäköiseltä voitontavoittelulta. Lue ympäristöohjelmamme tästä. https://sinimustaliike.fi/ohjelma/ymparistopolitiikka/

Vastustajamme ovat verranneet ohjelmaamme 1920-luvun NSDAP:n ohjelmaan. Yhtäläisyyksiä sieltä ovat hakeneet niin kokoomusnuoret kuin äärivasemmistokin. Yhteneväisyydeksi on mainittu esimerkiksi Sinimustan Liikkeen esittämä käsittelykeskus, johon voidaan siirtää sellaiset henkilöt, joiden maassa oleskelulle ei ole perustetta ja jotka eivät ole noudattaneet tarjottua mahdollisuutta järjestää asiansa ja palata kotimaahansa annetun aikamääreen puitteissa. Käsittelykeskuksesta voi poistua vain Suomen rajojen ulkopuolelle. Puolueemme pyrkii palauttamaan turvallisen ja taloudellisesti vakaan Suomen, jossa suomalaisen kansan olemassaolo ei ole uhattuna. Lue lisää väestöpoliittisesta ohjelmastamme tästä. https://sinimustaliike.fi/ohjelma/vaestopolitiikka/

Myös kansalaisuuden myöntäminen vain suomalaisille, joiden perimästä suurin osa muodostuu itämerensuomalaisista kantaheimoista, on esitetty olevan suoraan verrannollinen natsi-Saksan ohjelmaan. Kyllä, Sinimustan Liikkeen Suomessa kansalaisuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen kuuluu vain etnisesti suomalaisille, poikkeuksena saamelaiset ja suomenruotsalaiset. Yhteneväisyyksien etsimisen tavoitteena on ilmiselvästi mustamaalata ja leimata puoluettamme, mutta sellaiset yhteneväisyydet Sinimustan Liikkeen ohjelman kanssa, jotka löytyvät mistä tahansa uudesta tai vanhasta ohjelmasta sopivat meille, eivätkä aiheuta toivottuja irtisanoutumisia. Kaikki minkä olemme allekirjoittaneet, pitää ja kestää tarkastelun.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Sinimusta Liike on leimattu milloin putinistiksi, milloin natottajaksi tai juutalaisen Zelenskyn tukijaksi. Puolueemme on tuominnut kannanotossaan Venäjän toimet Ukrainassa. Ulkopoliittisessa ohjelmassamme, joka on kirjoitettu ennen Venäjän hyökkäystä, linjataan selvästi, että Sinimusta Liike pitää Venäjää ja sen harjoittamaa geopolitiikkaa tuntuvana sotilaallisena uhkana maallemme. Venäjän federaatio on pyrkinyt omissa ulostuloissaan maalaamaan itsestään kuvaa konservatiivisena ja nationalistisena toimijana, vaikka todellisuudessa maa on monilta osin samanlainen monikansallinen ja sotilaallinen imperiumi kuin sen kommunistinen edeltäjänsäkin, jonka historialliseen perintöön Venäjäkin suhtautuu hyvin myönteisesti. Lue ulkopoliittinen ohjelmamme tästä. https://sinimustaliike.fi/ohjelma/ulkopolitiikka/

Sinimusta Liike on myös ohjelmassaan ilmaissut selkeästi vastustavansa ylikansallisia poliittisia ja sotilaallisia liittoumia, joihin amerikkalaisvetoinen puolustusliitto Natokin kuuluu. Nato luotiin turvaamaan liberaalidemokraattista ideologiaa, joka nykypäivänä muodostaa suoran uhan valkoisten kansojen olemassaololle. Nato-jäsenyyden kannattaminen Venäjän sotilaallista uhkaa vastaan voi siis pahimmillaan tarkoittaa yhden vaarallisen taudin parantamista toisella. Amerikkalaisten varuskuntien sijasta Euroopan maiden puolustus tulisi pohjautua omiin kansallisiin joukko-osastoihin, sekä sen kaltaiselle eurooppalaiselle yhteistyöelimelle, jonka toiminnan ytimessä on rotumme ja kansojemme hyvinvoinnin ja olemassaolon turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Lue kannanottomme tästä. https://sinimustaliike.fi/uutiset/sinimusta-liike-ja-nato/

Kun Sinimusta Liike ilmoitti keräävänsä avustusta Ukrainan kansallismielisille taistelijoille, puolueemme leimattiin Ukrainan juutalaishallinnon tukijaksi. Sinimusta Liike tukee maansa ja kansansa puolesta taistelevia nationalisteja kaikkialla Euroopassa riippumatta siitä, millainen heidän maansa hallinto on.

Sinimusta Liike on kerännyt jäsenistöä, joka allekirjoittaa puolueen ohjelman ja arvot ylpeästi omalla nimellään, provosoitumatta leimaamisesta ja ulkopuolisesta paineesta. Poliittisessa mittakaavassa olemme hyvin lyhyellä aikavälillä tavoittaneet suuren joukon ihmisiä, joilla ei ole tähän mennessä ollut itselleen sopivaa parlamentaarista viiteryhmää, ja jotka ovat joutuneet valitsemaan vaaleissa vähiten huonon vaihtoehdon. Haluamme varmistaa, että tulevissa vaaleissa heillä on mahdollisuus olla ehdolla tai äänestää puoluetta, joka on radikaali, traditionalistinen ja suomenmielinen, ja jonka toiminta pohjautuu ihanteelle itsenäisestä, elinvoimaisesta ja riippumattomasta Suomesta, ja joka on luotu palvelemaan ja puolustamaan suomalaisen kansan kulttuuria, elinympäristöä ja elämäntapaa.

Sinimustalla liikkeellä on vielä pari päivää aikaa kerätä kannattajakortteja puskuriksi siltä varalta, että paperisten kannattajakorttien joukossa on hylättäviä kortteja. Kannustamme jokaista joka on jäänyt jostain syystä miettimään kannattajakortin kirjoittamista, tekemään sen nyt. Kannatus puoluerekisteriin merkitsemiseksi ei sido kirjoittajaa mihinkään, eikä viittaa edes poliittiseen samanhenkisyyteen. Kannattajakortti antaa poliittiselle yhdistykselle mandaatin olla ehdolla vaaleissa ja mittauttaa ohjelmansa ja ideologiansa kannatuksen kansan keskuudessa. Sinimustan Liikkeen ohjelmaan voi tutustua täällä. https://sinimustaliike.fi/ohjelma/

Allekirjoita kannattajakortti täällä. https://puoluerekisteri.fi/puolue/26Sinimustan Liikkeen kannattajakorttien keräys päättyy pian