Valikko Sulje

Sinimusta Liike vastustaa Suomen Nato-lähentymistä ja peräänkuuluttaa itsenäisen puolustuksen tärkeyttä

Sinimusta Liike on radikaalin kansallismielinen puolueprojekti, jonka toiminnan päämääränä on sotilaallisesti voimakas ja poliittisesti riippumaton valtio, jota asuttaa elinvoimainen ja tulevaisuuteen myönteisesti suhtautuva suomalainen kansakunta. Puolueemme näkee, että ihmisellä ei ole ns. jakamattomia ihmisoikeuksia oman yhteisönsä ulkopuolella, sillä kaikki hänen nauttimat oikeudet ja vapaudet ovat todellisuudessa riippuvaisia siitä kollektiivista, joka kykenee turvaamaan niiden olemassaolon tarvittaessa myös aseellisesti. Sotilaallinen puolustuskyky on siten myös ihmisoikeuskysymys, sillä ilman uskottavaa puolustuskykyä kansallinen hallinto ei kykene pitämään huolta edustamansa kollektiivin jäsenistä, joka ajaa heidät täysin ulkopuolisten toimijoiden armoille.

Puolueemme ulkopoliittisessa ohjelmassa linjataan selvästi, että liikkeemme pitää Venäjää ja sen harjoittamaa geopolitiikkaa tuntuvana sotilaallisena uhkana maallemme. Venäjän federaatio on pyrkinyt omissa ulostuloissaan maalaamaan itsestään kuvaa konservatiivisena ja nationalistisena toimijana, vaikka todellisuudessa maa on monilta osin samanlainen monikansallinen ja sotilaallinen imperiumi kuin sen kommunistinen edeltäjänsäkin, jonka historialliseen perintöön Venäjäkin suhtautuu hyvin myönteisesti. Näennäisen kansallismielisestä julkisivusta huolimatta Venäjän hallinto harjoittaa aktiivisia tukahduttamistoimia slaavinationalisteja vastaan, antaen ankaria tuomioita antisemitistisistä ja muukalaisvihamielisistä ulostuloista. Hallintoa myötäilevä venäläinen media hyökkää myös aktiivisesti niitä itäisen Euroopan maiden hallintoja vastaan, jotka ovat tuominneet toisen maailmansodan jälkeisen punamiehityksen ja ylistäneet toisessa maailmansodassa kommunisteja vastaan taistelleita joukko-osastoja.

Euroopan nykyinen turvallisuusympäristö on pitkälti seurausta toisen maailmansodan lopputuloksesta, jonka seurauksena Eurooppa jaettiin Euroopan ulkopuolisten supervaltojen johtamiin etupiireihin. Siinä, missä Neuvostoliitto ja sen henkinen perillinen Venäjä edustivat maanosan laajuisen miehitysvallan itäistä osapuolta, edusti amerikkalaisten johtama Nato sitä läntisessä Euroopassa. Naton oman virallisen historiikin mukaan kyseistä puolustusliittoa ei luotu ainoastaan torjumaan kommunismin muodostamaa uhkaa vastaan, vaan myös estämään militaristisen eurooppalaisen nationalismin uudelleensyntyminen, sekä edistämään Euroopan maiden keskinäistä integraatiota. Siinä missä kommunistinen ideologia perusti sotilaallisen voimansa Varsovan liittoon, amerikkalaisvetoinen liberalismi teki sen oman puolustusliittonsa kautta. Keskinäisistä eroistaan huolimatta molemmat näistä valtapiireistä luotiin tukahduttamaan eurooppalaisen nationalismin uutta nousua, joskin toisistaan poikkeavin metodein.

Kylmän sodan jälkeen monet itäisen Euroopan maat liittyivät ymmärrettävästi läntiseen puolustusliittoon estääkseen brutaalin punamiehityksen toistumisen. Samalla Eurooppa kuitenkin muuttui myös entistä riippuvaisemmaksi amerikkalaisten joukkojen läsnäolosta, sillä monissa Euroopan maissa, Suomea ja Kreikkaa lukuun ottamatta, ei ylläpidetä enää uskottavaa ja suurilukuista kenttäarmeijaa. On hyvä muistaa, että sotilasliitot ovat loppupeleissä aina myös poliittisia liittoja, ja niiden hallitsemilla joukko-osastoilla on siten myös poliittisesti ohjattu johto. Natoa ei myöskään luotu turvaamaan valkoisten kansojen olemassaoloa, vaan liberaalidemokraattista ideologiaa, joka nykypäivänä muodostaa suoran uhan valkoisten kansojen olemassaololle. Nato-jäsenyyden kannattaminen Venäjän sotilaallista uhkaa vastaan voi siis pahimmillaan tarkoittaa yhden vaarallisen taudin parantamista toisella.

Sinimusta Liike kannattaa visiota kansakuntien Euroopasta, jossa Euroopan kansalliset hallinnot huolehtivat itse maanosansa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ilman Euroopan ulkopuolisten hallintojen ja ideologioiden läsnäoloa. Kylmän sodan aikaisten puolustusliittojen sijasta puolueemme kannattaa aktiivista yhteistyötä ystävällismielisten eurooppalaisten hallintojen kanssa puolustuspoliittisissa ja kalustohankintoihin liittyvissä kysymyksissä, sekä tukee Euroopan muuttumista täysin itsenäiseksi modernin sotilasteknologian suunnittelijaksi ja tuottajaksi, mikä vähentäisi maanosamme riippuvuussuhdetta amerikkalaisesta kalustosta ja joukko-osastoista.

Amerikkalaisten varuskuntien sijasta Euroopan maiden puolustus tulisi pohjautua omiin kansallisiin joukko-osastoihin, sekä sen kaltaiselle eurooppalaiselle yhteistyöelimelle, jonka toiminnan ytimessä on rotumme ja kansojemme hyvinvoinnin ja olemassaolon turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoita kannattajakortti osoitteessa:

https://puoluerekisteri.fi/puolue/26