Valikko Sulje

Miksi kansallismielisen tulee äänestää

miksi fb

Helmikuu etenee vauhdilla kohti puoltaväliä ja ehdokaslistojen lukkoon lyöminen lähestyy. Puolueet ja niiden ehdokkaat ovat vastailleet tälläkin kertaa lukuisiin vaalikoneisiin, joiden tarkoitus on osoittaa aatteelliset ja maailmankatsomukselliset erot poliittisten ryhmittymien välillä. Annettujen vastausten perusteella politiikan toimittajat tekevät omia analyysejaan – miten mikäkin puolue on liberalisoitunut tai muuttunut konservatiivisemmaksi, mikä puolue on siirtynyt ns. Nolanin arvokartalla johonkin tiettyyn ilmansuuntaan ja minkälaisia johtopäätöksiä näistä kaikista siirtymistä tulisi voida tehdä.

Sinimusta Liike asemoi itsensä talouspoliittisesti keskustavasemmistolaiseksi ja arvoiltaan erittäin konservatiiviseksi, vaikkakin konservatiivisuus kuvaa sanana huonosti liikkeemme radikaalia maailmankatsomusta. Me toki vastustamme usein samoja yhteiskunnallisia ilmiöitä konservatiivien kanssa, mutta täysin eri lähtökohdista. Konservatiivien vedotessa siihen, kuinka asiat tehtiin ennen, tai kuinka mahdollisten muutosten tulisi olla hallittuja, me arvioimme asioita puhtaasti kansallisen olemassaolon kautta – edistääkö jokin ilmiö kansallista olemassaoloa vai haittaako se sitä. Siinä missä konservatiivi ”hyväksyy tosiasiat” koetun tappion jälkeen ja siirtyy kannattamaan liberaalien aiempaa mielipidettä, me ainoastaan lisäämme vastarintaamme entisestään. Tämä perimmäinen ero poliittisessa olemuksessa selittää myös sen, miksi konservatiivit onnistuvat niin harvoin kumoamaan aiemmin tehtyjä liberaaleja uudistuksia. Perussuomalaiset, tai yksikään muu valtavirtakonservatiivinen puolue ei tule kumoamaan translakia, homoavioliittoa tai mitään muutakaan uudistusta enää tulevaisuudessa, vaikka he joskus nousisivatkin valtaan. Sinimusta Liike ottaisi näistä mainituista taasen jokaisen uudelleenkäsittelyn kohteeksi. Vääryys ei muutu hyveeksi, elettäisiin sitten mitä vuotta tahansa.

Tämä sama ero näkyy myös suhtautumisessa monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttoon. Valtavirtaiset puolueet hyväksyvät jo nyt monietnisen Suomen, kunhan tietyt taloudelliset ja sosiaaliset reunaehdot täyttyvät. Yksikään eduskuntapuolue ei ole esittänyt uskottavaa mallia nykyisen väestökehityksen kääntämiseksi, saati esittänyt uskottavaa ratkaisua suomalaisten oman luonnollisen hedelmällisyyden kasvattamiselle. Luvut ja diagrammit ovat kuitenkin meidän kaikkien tiedossa, ja niiden maalaama ennuste on synkkä – suomalaisten absoluuttinen lukumäärä on laskenut vuodesta 2017 lähtien, ja maamme nykyisestä väestönkasvusta 100 % selittyy maahanmuutolla. Vuosittaiset lapsimäärät pyörivät vaivaisessa 45 000, ja näistäkin kasvava joukko, ainakin yli 6000, on muita kuin suomalaisia. Keskustelu siitä, tulisiko Suomen ottaa vuosittain peräti 50,000 ruskeaa halpatyöläistä vai ainoastaan 10,000 intialaista koodaria, on lopputulosten kannalta samantekevää. Vieraiden määrä kasvaa, siinä missä suomalaisten määrä pienenee. Volyymi vaikuttaa ainoastaan siihen, minä vuonna suomalaiset ajautuvat vähemmistöön omassa maassaan, ja tapahtuuko lopullinen keikahdus meidän vai vasta meidän lastemme elinaikana.

Sinimusta Liike on puolueista ainoa, joka tuntuu ymmärtävän yhteiskunnan kansallisen koostumuksen merkityksen. Mikäli nykyinen väestöllinen kehitys halutaan saada käännettyä, sen toteutuminen vaatii suomalaisten määrän lisääntymistä ja vierasmaalaisten määrän vähentymistä. Mitään muuta ratkaisua ei ole olemassa. Tilanteessa, jossa suomalaisten oma syntyvyys on alle uusiutumisluvun, uusia maahanmuuttajia ei tulisi ottaa yhtä ainoaa kappaletta. Nykyinen todellisuudesta täysin erkaantunut keskustelu kotoutumisesta, työllisyydestä ja länsimaisista arvoista muuttuu herttaisen yhdentekeväksi, kun maa alkaa muistuttamaan Brysselin Schaerbeekia.

Nykyinen liberaali järjestelmä ei tarjoa valkoisille suomalaisille kovinkaan ruusuista tulevaisuudenkuvaa: Aiemmin suurta arvostusta nauttineet suomalaiset peruskoulut muuttuvat kiihtyvällä tahdilla monirotuisiksi viidakoiksi, jotka ovat samanaikaisesti turvattomia, että oppimisen suhteen vihamielisiä ympäristöjä. Julkista tilaa hallitsevat poliisin sijasta kovaääniset maahanmuuttajajengit, jotka saattavat hyökätä yksittäisen vastaantulijan kimppuun ainoastaan siksi, koska se on heidän mielestään hauskaa. Työkielenä suomi alkaa menettämään merkitystään, sillä kasvava määrä työpaikkojen tekijöistä tulee Suomen ulkopuolelta. Julkiset palvelut on lähtökohtaisesti kohdistettu palvelemaan vierasmaalaisten tarpeita, siinä missä suomalaisia ohjataan käyttämään kasvavissa määrin yksityisten SOTE-jättien palveluita, jotka eivät tosiasiallisesti maksa veroja Suomeen. Yhteiskunta muuttuu kiihtyvällä tahdilla luokkayhteiskunnaksi, jossa ruskea työvoimareservi muodostaa omat rinnakkaiset työmarkkinat, joita hallitsevat korruptio, lahjonta ja uhkailu. Kaikki yhteiskunnan ongelmat sysätään valkoisen kantaväestön harteille, joilla koetaan olevan valkoinen etuoikeus silloinkin, kun heillä ei ole mitään muuta roolia kuin olla hiljaa, rahoittaa hänelle vihamielistä järjestelmää ja joutua silloin tällöin sen lieveilmiöiden, kuten ryöstöjen, pahoinpitelyjen tai raiskausten uhriksi. Samaan aikaan kun heikentyvää huoltosuhdetta käytetään kiihtyvän tulijavirran perusteena, kaikki toimenpiteet valkoisten suomalaisten lisääntymisen kasvattamiseksi demonisoidaan. Ydinperheet ja perinteiset sukupuoliroolit koetaan tunkkaisiksi (tosin vain valkoisten keskuudessa), siinä missä seksuaalisesti kokeilevasta ja mielenterveytensä kanssa kipuilevasta transusta yritetään luoda uuden ajan roolimallia tuleville suomalaisille sukupolville.

Liberaalien tarjoama visio on suomalaisten osalta melkoisen synkkä. Se ei kuitenkaan ole seurausta luonnonvoimista, vaan maamme nykyisistä poliittisista voimasuhteista, joihin ihmiset ovat itse äänestämisellään tai äänestämättä jättämisellään vaikuttaneet. Ne toimenpiteet, joilla maamme rajat avattiin aikoinaan maahanmuuttajille ja koulumme luovutettiin SETA:n temmellyskentäksi, ovat seurausta parlamentaarisesta päätöksenteosta. Samaan päätöksentekoon perustuu myös Suomen EU-jäsenyys, pysyminen valuuttaunionissa tai sitoutuminen taakanjakojärjestelmiin. Lait ovat muutettavissa, mikäli tarpeeksi moni vaaleissa valittu ihminen päättää niin.

Tällä hetkellä suomalaisille äänestäjille on ensimmäistä kertaa tarjolla puolue, joka ei halua vain hidastaa nykyistä yhteiskunnallista kehitystä, vaan lopettaa sen kokonaan. Liberaalien tarjoaman tulevaisuudenkuvan sijasta Sinimusta Liike tarjoaa suomalaisille selvän vision valkoisesta, ympäristöystävällisestä, eheästä ja suomenkielisestä Suomesta, jossa suomalaisia ei ole pakotettu palvelemaan yhtäkään vierasta rotua tai kansaa. Se on myös visio kansallisesta itsemääräämisoikeudesta ja kansallisesta riippumattomuudesta, johon ei lukeudu sulautuminen Euroopan unionin provinssiksi tai globaaliksi kuparinruskeaksi massakulttuuriksi.

Sinimusta Liike telttailee toreilla ahkerasti tulevina viikonloppuina ennen vaaleja. Jos koet kiinnostusta liikettämme ja sen tarkoituksia kohtaan, sinun kannattaa tutustua eduskuntavaaliohjelmaamme osoitteesta:

https://sinimustaliike.fi/eduskuntavaaliohjelma-2023/

Jos sinua kiinnostaa mahdollinen jäsenyys, ota meihin yhteyttä seuraavan lomakkeen kautta:

https://sinimustaliike.fi/jaseneksi/