Valikko Sulje

Oikeusministeriö hyväksyi Sinimustan Liikkeen yleisohjelman – Kannattajakorttikeräys alkaa!

korttikerays

Allekirjoita Sinimustan Liikkeen kannattajakortti 1.6. klo 00:00 alkaen osoitteessa kannattajakortti.sinimustaliike.fi

Oikeusministeriö ilmoitti 30.5. hyväksyneensä Sinimustan Liikkeen puoluerekisterihakemuksen, jonka ansiosta liikkeemme voi jälleen aloittaa kannattajakorttikeräyksen päästäkseen rekisteröidyksi puolueeksi. Kiitämme oikeusministeriötä nopeasta toiminnasta sekä yksimielisyydestä yleisohjelmamme hyväksyttävyydestä. Päätös mahdollistaa aidon kansallisradikaalin puoluevaihtoehdon nousemisen Suomen poliittiselle kentälle, missä se tulee toimimaan jatkossakin valkoisten kantasuomalaisten edunvalvojana sekä maamme itsenäisyyden ja kansamme kulttuurin puolustajana.

Liikkeemme kuvailee yleisohjelmassaan tarkoitustaan seuraavasti: ”Sinimusta Liike on kansallismielinen puolue, joka asemoi itsensä perinteisen oikeiston ja vasemmiston yläpuolelle nostaen politiikan keskiöön suomalaisen kansakunnan, jonka se näkee olevan biologinen, historiallinen, kielellinen ja kulttuurinen kokonaisuus. Puolue pyrkii toiminnallaan varmistamaan sen, että suomalainen elinkeinoelämä, luonto, kansallisomaisuus, kulttuuri ja lainsäädäntövalta pysyvät suomalaisten käsissä, ja että tulevaisuuden suomalaiset sukupolvet voivat elää sekä ilmaista itseään vapaasti suomenkielisessä ja suomenmielisessä kotimaassa.”

Koemme, että Suomen kansaan, kieleen ja elämäntapaan kohdistuu tällä hetkellä suuria väestöllisiä, taloudellisia ja kulttuurillisia uhkia, jotka rapauttavat itsenäisen suomalaisen kansallisvaltiomme olemassaoloa. Maailmankatsomuksessamme suomalaiset edustavat orgaanista yhteisöä, jonka jäseneksi jokainen suomalainen on syntymänsä kautta liittynyt. Suomen valtio on kyseisen ryhmän edunvalvoja ja turva niin sisäisiä kuin ulkoisiakin uhkia vastaan. Suomen valtion ydintehtävä on kansallisen olemassaolomme turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa, ja tälle päämäärälle kaikki muut politiikan osa-alueet ovat alisteisia. Suomalaisuus ei ole meille merkintä paperissa, eikä maamme olemassaolon tarkoitus ole pyörittää kansainvälistä kauppapaikkaa, johon kaikki maailman ihmiset ovat tervetulleita.

Liikkeemme hylkää ajatuksen ikuisesta talouskasvusta, ja kokee nykyisen talousjärjestelmän ja sen mahdollistaman globaalin väestönkasvun muodostavan kestämättömän rasitteen luonnon kantokyvylle. Koemme, että maailmamme on lainassa lapsiltamme, jonka vuoksi pyrimme turvaamaan sen säilymisen myös meitä seuraaville sukupolville. Olemme osa sukupolvien välistä ketjua, jossa pyrimme suojelemaan sitä, mitä edeltäjämme ovat meille omalla työllään mahdollistaneet, ja luovuttamaan viestikapulan lapsillemme, kun meistä aika jättää. Ajatus ylisukupolvisesta yhteisvastuusta asettaa kaikille nykyisille ihmisille velvollisuuksia, eikä se tunnusta itsekkään välinpitämättömyyden mahdollisuutta.

Sinimusta Liike tarvitsee 5000 kannattajakorttia päästäkseen puoluerekisteriin, ja kyseisen tuen osoituksen voi kirjoittaa niin paperisessa kuin digitaalisessakin muodossa. Liikkeemme tarvitsee myös uusia jäseniä niin perinteiseen vaalityöhön, kuin myös kasvamaan osaksi kansallismielistä yhteisöä, joka on tiiviisti osa laajempaa kansallismielistä alakulttuuria. Mikäli haluat mukaan Sinimustan Liikkeen toimintaan, liity jäseneksemme klikkaamalla tästä, ja mikäli haluat tavata liikkeemme jäseniä kasvotusten, kannattaa tutustua tapahtumakalenteriimme.

Sinimusta Liike on Suomen kansan edunvalvoja nyt ja tulevaisuudessa!