Valikko Sulje

VASTINE: Sinimustan Liikkeen päämäärät pysyvät ennallaan

16.05.2021
Julkaisuvapaa

STT julkaisi 16.5.2021 uutisen, jonka mukaan liikkeemme on joutunut karsimaan tuntuvasti puolueen yleisohjelmaa saadakseen oikeusministeriön hyväksynnän. STT:n toimittaja tiedusteli puhelimessa liikkeemme edustajalta, että synnyttääkö ministeriön hyväksymä kahdeksansivuinen ohjelma ja liikkeemme verkkosivuilta löytyvä yli 50-sivuinen ohjelma tietoisen ristiriidan, jonka avulla liikkeemme yrittäisi ajaa kaksilla rattailla. STT oli tiedustellut asiaa myös puoluehankettamme käsitelleeltä virkamieheltä, joka piti järjestelyä vähintäänkin epäsopivana. Pian puhelun jälkeen julkaistu juttu ei sisältänyt liikkeemme edustajien kommentteja. Uutinen pyrkii myös antamaan kuvan, jonka mukaan suurin osa ohjelmastamme olisi joutunut ministeriön leikkaamaksi.

Jutussa todetaan esimerkiksi näin:

”Liike joutui karsimaan yli kaksi kuukautta kestäneen hyväksymisprosessin aikana alun perin yli 50-sivuisen ohjelmansa vajaaseen kahdeksaan sivuun.”

Ohjelman tiivistäminen ei johtunut siitä, että se olisi sisältänyt ei-sallittuja ohjelmakohtia, vaan ministeriön omasta pyynnöstä. Ministeriö pyysi liikkeemme yleisohjelmasta selvästi alkuperäistä ohjelmaa lyhyemmän tiivistelmän, joka olisi varsinaista ohjelmaamme nopeammin ja helpommin luettavissa. Karsitusta ohjelmasta löytyivät samat alaotsikot kuin alkuperäisestäkin ohjelmasta, joskin niiden selitysosaa oli tuntuvasti lyhennetty.

Ministeriön kanssa käydyt linjavedot koskivat kevään aikana tätä alkuperäisestä ohjelmasta tehtyä tiivistelmää, josta muodostettiin huhtikuun lopussa ministeriön hyväksymä versio. Tiivistetystä ohjelmasta puolueemme joutui poistamaan maininnat etnisestä rekisteristä, kulttuurillisesta palomuurista ja myönnettyjen kansalaisuuksien uudelleentarkastelusta. Kyseisistä poistoista kaksi koskivat ohjelmamme väestöpoliittisia linjauksia, josta ministeriönkin hyväksymä versio toteaa mm. seuraavasti:

”Sinimusta Liike kannattaa Suomen kansalaisuuden sitomista syntyperäiseen suomalaisuuteen, eikä sitä tule myöntää vieraille etnisyyksille.”

”Turvataksemme kansallisen olemassaolomme Sinimusta Liike tulee ohjelmallaan edistämään suomalaisten syntyvyyttä, estämään vieraiden väestöjen maahanmuuttoa ja kotiuttamaan maassa jo valmiiksi asuvia vierasmaalaisia.”

”Tämän päämäärän mahdollistamiseksi puolue pyrkii… edistämään ajatusta suomalaisesta kansankokonaisuudesta ja säilyttämään Suomi etnisesti suomalaisena”

Etninen rekisteri oli kyseisten suurten linjausten alaisuuteen lisätty toimenpide, jolla voitaisiin edistää kyseisiin päämääriin pääsemistä. Samalla tavoin liikkeemme toimi myös kansalaisuuksien uudelleentarkastelun suhteen, sillä vaikka vaatimus uudelleentarkastuksesta tyrmättiin ministeriön toimesta, maininta maassa jo valmiiksi asuvien kotiuttamisesta löytyy edelleen hyväksytystäkin ohjelmaversiosta. Ohjelmastamme poistetut linjaukset eivät ota kantaa puolueemme ajamiin päämääriin vaan keinoihin, joilla liikkeemme pyrkisi nämä päämäärät saavuttamaan.

STT:n uutinen toteaa mediapoliittisten linjausten poistosta seuraavasti:

”Samoin Sinimusta liike joutui karsimaan ohjelmastaan sen mediapoliittisen osuuden, joka oikeusministeriön mukaan tähtäsi suomalaisten sananvapauden rajoittamiseen.”

Liikkeemme haluaa muistuttaa, että epäkansallisen mediaympäristön muokkaaminen on edelleen yksi puolueemme päämääristä, ja se on luettavissa myös ministeriön hyväksymästä ohjelmasta mm. seuraavassa kohdassa:

”Pyrkimyksemme on myös ihmisiä ja luontoa riistävän kapitalistisen hyväksikäyttösysteemin ja kertakäyttökulttuurin eliminoiminen sekä politisoituneen ja epäkansallisen median vallan murtaminen.”

Kuten väestöpoliittistenkin linjausten osalta, myös poistetut kohdat mediaohjelmasta kohdistuvat enemmän linjausten toteutukseen kuin haluttuun päämäärään itsessään. Liikkeemme mielestä suomalaisen median tulee edelleen palvella kansallisia tarpeita ja suojella suomalaista kansanyhteisöä vahingolliselta ulkopuoliselta informaatiovaikuttamiselta.

Sinimusta Liike on tyytyväinen sähköisten kannatusilmoitusten suureen määrään ja valmistautuu kiertämään Suomea sekä tapaamaan liikkeestä kiinnostuneita ihmisiä tämän kesän ja alkusyksyn aikana. Lisäksi aloitamme hyväksymään jäseniä yhdistykseen lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Tuukka Kuru
puheenjohtaja
[email protected]