Valikko Sulje

Valtion tulee tukea maanpuolustushenkeä aktiivisemmin

Kuten viime päivien tapahtumat todistavat, on sotilaallisen voiman käyttäminen jälleen osa myös eurooppalaista poliittista dialogia. Kun puheet on puhuttu, voi hyökkääjää vastaan taistella ainoastaan sotilaallisella voimalla. Sen tulee löytyä puolustautuvasta maasta jo valmiiksi, sillä uskottavan puolustuksen rakentaminen lyhyessä ajassa ei ole käytännössä mahdollista.

Suomea, kuten monia muitakin läntisiä valtioita, on vuosikymmenten ajan vaivannut kulttuurillinen sabotaasi, jossa maanpuolustushenkeä on pyritty tuhoamaan hitaasti, mutta varmasti. Siviilipalvelukseen kannustavia yhdistyksiä jopa tuetaan verovaroin. Erityisesti tämä näkyy siinä, kuinka moni keskeyttää tai jättää kokonaan menemättä armeijaan ihan vain siksi, että ei kiinnosta.

Tällainen pasifistinen haaveilu on sekä lyhytnäköistä että yksinkertaisesti typerää ja epärealistista, sillä sotaisia valtioita tulee aina olemaan. Heikkous ainoastaan kutsuu aggressiivisia vihollisia luokseen, mikäli heikolla valtiolla on jotain sellaista, mitä vahvempi valtio sattuu haluamaan. Modernin kaluston aikana vihollisen ei tarvitse edes olla naapurivaltio, kuten vaikkapa Yhdysvaltojen sotaretket osoittavat.

Valtion tuleekin vahvistaa maanpuolustushenkeä sekä kulttuurissa että käytännössä. Valtion rahoja tulee ohjata erityisesti maanpuolustushenkeä ja -osaamista kehittäviin järjestöihin. Kaiken ikäisillä suomalaisilla tulisi helposti olla mahdollisuus opetella käytännön taitoja kriisiaikoja varten. Osaamisesta on hyötyä myös rauhan aikana, joten se on joka tapauksessa yhteiskunnan etu.

Suojeluskuntien sekä Lotta Svärd-järjestöjen kaltaisia järjestöjä tulisi muodostaa valtion toimesta ja niitä tulisi tukea rahallisesti niin, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus helposti päästä mukaan niiden toimintaan. Järjestöillä tulee olla erityisesti julkisissa instituutioissa, kuten kouluissa sekä armeijassa, omat aktiiviset edustajansa, jotka myös osana koulutusohjelmaa opettavat sekä maanpuolustuksellisia taitoja että arvoja.

Laillisten aseiden hankkimista on helpotettava ja ampumaseuroja on tuettava, jotta kansalaisten ampumataito pysyy korkealla tasolla. Kotimaiseen aseteollisuuteen on panostettava voimakkaammin.

Vaikka Suomella on omat puolustusvoimat, kuten kuuluu, ei pelkkä armeijan käyminen riitä taitojen ylläpitoon. Mikäli 20 vuotta sitten armeijan käynyt mies joutuu tosipaikan eteen, on hänellä varmasti taidot ruostuneet liiaksi, mikäli niitä ei ole ylläpidetty. Tästäkin syystä valtion tulee aktiivisesti tukea monipuolisesti maanpuolustushenkeä.

Maanpuolustushenkeä tuhoavaan moraaliseen rappioon voi käydä myös kulttuurillisin asein. Henkeä nostattavaa populääri- ja muuta kulttuuria tuleekin tukea rahallisesti samalla, kun rahoitusta ohjataan pois pasifisteilta sekä muilta moraalista rappiota edistäviltä tahoilta.

Kannattajakortin voit allekirjoittaa osoitteessa kannattajakortti.sinimustaliike.fi