Valikko Sulje

Toiminta suomalaisten puolesta jatkuu!

toiminta

Korkein hallinto-oikeus on tänään julkaistun päätöksen perusteella hyväksynyt oikeusministeriön vaatimuksen Sinimustan Liikkeen puoluestatuksen purkamisesta, jonka seurauksena puolue muuttuu jälleen rekisteröidyksi yhdistykseksi. Kuten lukija tässä vaiheessa jo varmasti arvaa, rekisteröitynyt yhdistys ei voi asettaa puolueen tavoin omaa ehdokaslistaansa tuleviin eurovaaleihin. KHO:n päätöksen ajankohta varmistaa myös sen, ettei yksityisten valitsijayhdistysten perustamista kahdellekymmenelle ehdokkaalle ehditä enää tekemään ennen listojen viimeistä jättöpäivää. Puolue, tai sinimustat ehdokkaat yleisesti, eivät siten todennäköisesti tule osallistumaan tuleviin eurovaaleihin.

Sinimusta Liike perustettiin alun alkujaan palvelemaan ja suojelemaan suomalaista kansaa, joka muodostaa oman oksansa suuremmassa eurooppalaisten kansojen puussa. Liikkeen perustajat kokivat, etteivät valmiiden puolueiden edustamat materialistiset ideologiat mahdollista suomalaisuuden säilymistä, sillä talousajatteluun sitoutuneena niiden toiminta tähtäsi ainoastaan talouskasvun ja elintason maksimointiin, muuttaen ainutlaatuisesta suomalaisesta yhteiskunnasta juurettoman kansainvälisen ostoskeskuksen ja kauppapaikan. Jokaisen poliittisen linjauksen arviointi talouden näkökulmasta oli meidän kansallismielisten silmissämme vaarallista, sillä pääomalla ei ole kotimaata, verenperimää, saati kulttuuria. Puheet ulkomaisen työvoiman moninkertaistamisesta osoittivat hyvin sen, miten suomalaisuus nähtiin näiden puolueiden silmissä täysin talouskasvulle alisteisena menneen maailman reliikkinä. Tätä valtavirtaista näkemystä kolmatta tietä edustava liikkeemme pyrki alusta lähtien vastustamaan, sekä tarjoamaan sille radikaalin kansallismielisen vaihtoehdon.

Sinimustaa Liikettä syytettiin oikeusministeriön erehdyttämisestä, sillä se lisäsi myöhemmässä puoluekokouksessaan sopimattomaksi katsottuja ohjelmaosioita osaksi yleisohjelmaansa. Näihin kiellettyihin osioihin lukeutuivat esimerkiksi vaatimus etnisestä rekisteristä ja kulttuurillisesta palomuurista, jotka nähtiin ihmisoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten vastaisina. Vaikka etninen rekisteri on sellaisenaan käytössä monien maiden väestönlaskennassa, sen ongelmallisuus liittyi sen oletettuun käyttötarkoitukseen, eli vierasmaalaisten ihmisten todellisen lukumäärän kartoittamiseen ja kotiuttamiseen. Samalla tavoin ajatus kulttuurillisesta palomuurista, joka sai vaikutteita Turkin artikla 301:sestä, nähtiin sananvapauden ja ihmisoikeuksien vastaisena. Ironista kyllä, sananvapauden rajaaminen niin sanotun vihapuheen kitkemisen nimissä on kv-sopimusten hengen mukaista, siinä missä epäkansallisen puheen kriminalisoiminen uhkaa sitä. Tämän tulkinnan näkökulmasta yhteiskunnalla on siten oikeus puolustaa vähemmistöryhmien kunniaa, vaan ei oman kantaväestönsä. Kategorisen kielteinen suhtautuminen kaikkiin kotiuttamistoimiin paljastaa myös epämieluisan todellisuuden nykyisestä poliittisesta järjestelmästämme – ainoastaan maahanmuuttajien määrää kasvattava politiikka on tosiasiallisesti sallittua!

Liike sai pari vuotta sitten alkunsa pienen, mutta päättäväisen tekijäjoukon vaivannäöstä. Vuonna 2024 tekeviä käsiä, resursseja ja näkyvyyttä on onneksi huomattavasti enemmän, joten voinen iloksenne todeta, ettei vuodesta 2020 alkanut työ ole mennyt hukkaan. Yhdistyksen hallitus aikoo tiedottaa tarkemmista suunnitelmistaan lähipäivinä, ja alkaa samalla suunnittelemaan uutta puolueohjelmaa yhdistyksemme puoluestatuksen palauttamiseksi. Tämä tietäisi myös uutta kannattajakorttien keruukampanjaa, mikäli kansallismielisyyteen ynseästi suhtautuva järjestelmä antaa siihen meille edes mahdollisuutta. 

Työ suomalaisten eteen jatkuu yksittäisistä takaiskuista huolimatta. Näissä eurovaaleissa emme valitettavasti kykene tarjoamaan suomalaisille kansallismielistä ehdokaslistaa, mutta toivottavasti tilanne on tulevaisuudessa toinen. Voit edesauttaa liikkeen toimintaa liittymällä jäseneksemme tai jakamalla tietoa liikkeemme tulevista tapahtumista. Toivotan kaikki tervetulleeksi Valkoiseen Vappuun Tampereella!

Tuukka Kuru, Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja