Valikko Sulje

Tampereen pääkirjasto Metso kieltäytyy vahvistamasta Sinimustan Liikkeen tilavarausta

Tiedote 8.4.2022

julkaisuvapaa

Sinimustalla Liikkeellä on ollut aikomus järjestää Tampereen pääkirjasto Metsossa paneelikeskustelu, johon yhdistys on kutsunut keskustelijoiksi Ylen ”Suomineidot” -dokumentista aktiivisesti sosiaalisessa mediassa keskustelleita henkilöitä.

Ylen neliosainen dokumenttisarja nostatti laajan julkisen keskustelun kansallismielisyydestä. Yle on saanut palautetta ja vaatimuksia poistaa sarja ohjelmistostaan, koska kaikkia ei miellyttänyt tapa, jolla dokumentti kuvasi kansallismielisyyttä.

Koska useimmat sarjaa paheksuvat ihmiset tai heidän viiteryhmänsä ovat peräänkuuluttaneet avointa keskustelua ja vuoropuhelua, Sinimusta Liike halusi järjestää 23.4.2022 tilaisuuden sellaiseen, ja varasi tilan Metsosta.

Kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas ilmoitti 7.4. että yhdistys ei saa vuokrata tilaa kirjastosta.

”Tampereen kaupungin tilojen yleisissä varaus- ja käyttöehdoissa todetaan, että varattavassa tilassa järjestettävän tilaisuuden sisältö tai luonne ei voi olla ristiriidassa Suomen lain kanssa tai hyvän tavan vastainen. Tiloja ei vuokrata rasistiseen tai ihmisryhmiä syrjivään toimintaan eikä vaalikaranteenin aikana yksittäisten puolueiden yleisötilaisuuksiin.

Tampereen kaupunki pyrkii edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan, estämään syrjintää kaikissa muodoissaan ja puuttumaan havaittuun tai ilmoitettuun syrjintään. Sivistyspalveluiden tiloja ei vuokrata ihmisoikeuksia loukkaaviin, syrjintää edistäviin tai vihapuhetta esittäviin tilaisuuksiin. Kaupungin tiloja ei myöskään vuokrata YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta (37/1970) rikkoviin tilaisuuksiin ja ettei tiloja vuokrata väkivaltaa tuottavaa toimintaa tai sen suunnittelua harjoittaville yhteisöille.

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmassa 2019–2023 (SM 2020:1) todetaan, että julkisella rahoituksella ylläpidettyjä tiloja ei käytetä toimintaan, jonka tavoitteena on edistää vastakkainasettelua eri väestöryhmien kesken sekä yllyttää vihaan ja väkivaltaan. Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, ja väkivaltaisten ekstremististen ryhmien toiminta on yhdenvertaisuuden vastaista.”

Sinimusta Liike on pyytänyt perusteluita väitteelle, että tilaisuuden sisältö tai luonne tulisi olemaan ristiriidassa Suomen lain kanssa tai hyvän tavan vastainen. Tilaisuuteen on kutsuttu keskustelijoiksi hyvin laajalla skaalalla ihmisiä, joilla on hyvin erilainen tausta tai viiteryhmä, ja tilaisuus on avoin aivan kaikille. Näin ollen tilaisuus ei ole millään mittarilla rasistista tai ihmisryhmiä syrjivää toimintaa, vaan nimenomaan päinvastoin.

”Tämän tilaisuuden tavoite on nimenomaan avoimen ja asiallisen vuoropuhelun tarjoaminen kasvotusten ihmisille, jotka käyvät kärjistynyttä keskustelua sosiaalisessa mediassa. Sellainen keskustelu on mielestämme omiaan ruokkimaan ennakkoluuloja ja edistämään vastakkainasettelua eri väestöryhmien kesken sekä jopa yllyttämään vihaan ja väkivaltaan.” Sinimusta Liike vastaa kirjaston päätökseen.

Sinimustan Liikkeen säännöt ja ohjelma ovat oikeusministeriön laillisesti hyväksymät, ja yhdistyksen mielestä on loukkaavaa väittää sitä väkivaltaiseksi ja ekstremistiseksi ryhmäksi.