Valikko Sulje

Sinimustan Liikkeen Helsinki on suomenkielinen

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen pohti Helsingin Sanomien 28.08.2021 tekemässä haastattelussa eri keinoja Suomen kansainvälisen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Jotta Helsinki ja välillisesti koko Suomi saisi maksimoitua ulkomailta tulevan työvoiman, meidän tulisi muuttaa palvelurakennettamme ja yhteiskuntaamme paremmin ulkomaalaiselle työvoimalle soveltuvaksi. Vartiaisen mielestä Helsingin tulisi peräti julistautua englanninkieliseksi kaupungiksi, jonka perusteella kaupungin työntekijöiltä ei enää jatkossa vaadittaisi suomen tai ruotsin kielen osaamista, mikäli he kykenevät kommunikoimaan englanniksi.

Sinimusta Liike tuomitsee kovasanaisesti kaikki poliittiset toimenpiteet, jotka uhkaavat heikentää suomen kielen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Liikkeemme näkökulmasta suomen kieli ei ole ainoastaan kasvoton kommunikaatioon käytettävä työkalu, vaan kansamme sielun peili, joka kantaa sanoissaan ja ilmaisuissaan todisteen vuosituhansia kestäneestä olemassaolostamme. Samaan aikaan kun kaunis kielemme toimii kansamme uniikkina itseilmaisun välineenä, se toimii myös lokikirjana kansamme esihistoriasta. Rautakaudella muodostuneen kansamme edustajat kantoivat jo tuolloin jälkiä heidän esi-isiensä vuosituhansia aiemmin kohtaamista kansoista ja kulttuureista. Kieleemme vuosituhansien aikana omaksutut sanat, olivat ne sitten suomalaisperäisiä tai lainasanoja, kertovat nykyihmisille oman tarinansa tuon ajan suomalaisten ympäristöstä ja elämäntavoista. Ilman tätä kielellistä jatkumoa emme kykenisi samaistumaan, saati edes ymmärtämään, niitä edeltäjiämme, joiden verta kannamme edelleen suonissamme.

Vartiaisen esittämät huomiot suomen kielen koetusta vaikeudesta ovat hyvin samankaltaisia Peter Vesterbackan ja muutaman muun talouselämän edustajan kanssa. Kielivaatimusten poistaminen niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla asettaisi suomalaisen työväen kilpailuun koko muuta maailmaa vastaan, mikä heikentäisi tuntuvasti suomalaisten omia työllisyysnäkymiä, samalla kun se uhkaisi lopulta koko suomalaisen kulttuurin olemassaoloa. Ulkomaalaisille räätälöidyt englanninkieliset työpaikat, englanninkieliset päiväkodit ja englanninkieliset peruskoulut kiihdyttäisivät räjähdysmäisesti vierasmaalaisten lukumäärää maassamme, samalla kun tarve suomen kielen käytölle pienisi. Käytännössä tämä kehitys johtaisi lopulta siihen, ettei suomalainen työntekijä kykenisi enää selviämään työpaikallaan omalla äidinkielellään, jonka lisäksi hän joutuisi näkemään kasvavan määrän vaivaa saadakseen suomenkielisiä palveluita omasta kotimaastaan, joka ainakin nimellisesti kantaa edelleen hänen kansansa nimeä. Samaan aikaan maamme taantuisi kokonaisuudessaan juurettomaksi ja levottomaksi basaariksi, jota yksikään kansa ei enää kokisi omakseen, mutta jonka rikkauksista jokainen haluaisi oman siivunsa.

Sinimustan Liikkeen kielipolitiikka perustuu suomen kielen täydelliseen ylivaltaan. Liikkeemme kannattaa suomen kielen korottamista maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi, joka olisi siten niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin pääasiallinen käyttökieli. Liikkeemme pitää valitettavana, että suomalaisten kaupunkien katukuvassa englannin kieli on monilta osin korvannut kansamme äidinkielen, ja siksi haluammekin laajentaa suomen kielen palveluvelvoitteen myös yksityiselle sektorille. Vieraskielisen mainonnan rinnalla tulisi aina esittää vastaavan kokoinen suomenkielinen käännös, jonka lisäksi puolueemme kannattaa suomenkielisen kulttuurintuotannon ja viihteen tukemista nykyistä suuremmin taloudellisin panostuksin. Sinimusta Liike näkee myös, että Ylellä on suuri vastuu suomenkielisen videotuotannon ja mediakentän ylläpitämisessä, eikä sen siksi tule käyttää resurssejaan vieraskielisen mediatuotannon mahdollistamiseksi.

Sinimustan Liikkeen Helsinki on suomenkielinen ja suomalainen Helsinki, jonka julkinen tila on pyhitetty kauniille kielellemme, ja jonka asukkaat heijastelevat olemuksellaan maamme pääkaupungille sopivaa arvokkuutta.