Valikko Sulje

Sinimusta Liike vastustaa eläinten rituaaliteurastusta

kosher fb

Sinimusta Liike on pettynyt, että perustuslakivaliokunta taipui juutalais- ja muslimiyhteisöjen vaatimuksiin sallia rituaaliteurastukset jatkossakin. Näihin päiviin asti uuden eläinten hyvinvointilain esitykseen on kuulunut tuotantoeläimille kärsimystä tuottavan alkukantaisen uskontorituaalin kieltäminen lailla. Nyt enemmistö perustuslakivaliokunnan jäsenistä on päättänyt, että vähemmistöryhmien uskonnonvapaus menee eläinten oikeuksien yli, ja Suomessa saa jatkossakin viiltää eläimen kurkun auki yhtäaikaisesti sen tainnuttamisen kanssa.

EU-lainsäädäntö mahdollistaa sen, että eläin voidaan lopettaa vuodattamalla kuiviin. Suomessa laki kieltää eläimen teurastamisen ilman tainnutusta, mutta poikkeukset sallitaan uskonnollisista syistä. Tällöin veren laskemisen ja tainnutuksen täytyy tapahtua yhtäaikaisesti ja valvovan tarkastuseläinlääkärin läsnä ollessa. Uskonnolliset teurastukset ovat kokonaan kiellettyjä kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta poisti 17.2. uutta eläinsuojelulakia koskevasta esityksestä eläinten rituaaliteurastuksen kiellon. – Kun perustuslakivaliokunta vaatii jotakin lausumalla, se on tässä talossa normaali käytäntö, että näin tehdään, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.) sanoi valiokunnan tiedotustilaisuudessa.

Eläimille kärsimystä ja kipua aiheuttavan rituaaliteurastuksen sallimista perustellaan uskonnonvapaudella. – Sikäli kun minä itsekin haluan pitää kiinni siitä, että meillä on täällä Suomessa uskonnonvapaus, niin meidän täytyy myöskin kunnioittaa toisten uskontojen uskonnonvapautta, sanoi Peter Östman (KD).

Sinimustan Liikkeen mielestä rituaaliteurastuksen kieltäminen lailla Suomessa ei rajoita kenenkään uskonnonvapautta, koska laki ei kieltäisi tällaisen lihan hankkimista ja sen kuluttamista. Uskonnonvapautta, kuten muitakin perusoikeuksia, voidaan rajoittaa perusoikeuksien rajoittamista koskevien yleisten oppien mukaisesti. Perustuslakivaliokunnan linjausten mukaan perusoikeuksia voidaan rajoittaa hyväksyttävästä syystä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen niin vaatiessa. Rajoituksen on oltava oikeasuhtainen haluttuun päämäärään nähden, eivätkä rajoitukset saa koskea perusoikeuden ydinaluetta. Sinimustan Liikkeen mielestä pyrkimystä välttää tarpeettoman kivun tai kärsimyksen aiheuttamista eläimelle ja eläinten hyvää kohtelua ja kunnioittamista voidaan pitää hyväksyttävänä syynä ja painavana yhteiskunnallisena tarpeena.

Sinimustan Liikkeen mielestä tällainen epäkohta tulisi korjata perustuslakiin niin pian kuin se lain säätämisjärjestyksen puitteissa on mahdollista.