Valikko Sulje

Sinimusta Liike vaatii kehitysavun siirtämistä tukemaan suomalaista huoltovarmuutta

Facebook pohja

Meneillään oleva Suomen maatalouden alasajo romahduttaa suomalaisen ruokaturvan ja huoltovarmuuden. Olemme todella huonossa tilanteessa, jos kotimaan elintarviketuotanto vähenee radikaalisti tai jopa loppuu kokonaan. Maatalousyrittäjän työ ei ole hyväntekeväisyyttä, vaan siitä on saatava leipä yrittäjän omallekin perheelle. Nykyisellään Suomen ruokaturva on yhä harvemman harteilla, ja uhkaa vähentyä tai jopa loppua kannattamattomana.

Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan kustannusten kasvun ennustetaan tänä vuonna painavan keskimääräisen kannattavuuskertoimen jopa 0,25:een, kun se oli viime vuonna 0,41. Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka jää neljään euroon ja oman pääoman korkotuotto 0,9 prosenttiin. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla.

Maataloustuotannon arvoa kuvaava kokonaistuotto kasvaa tänä vuonna noin 200 000 euroon yritystä kohti. Siitä tukien osuus on 28 prosenttia. Kun kokonaistuotosta vähennetään tuotantokustannukset, saadaan yrittäjänvoitto, joka osoittaa maatalousyritysten jäävän 32 000 euroa tappiolle.

Tänä vuonna lannoitteet ja energia ovat huomattavasti kalliimpia kuin edellisvuonna. Vaikka viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn keskimääräinen kannattavuus viljan hinnan noustua jopa kohenee viime vuoteen verrattuna, se on silti heikko. Muun kasvinviljelyn kannattavuus painuu huomattavan heikoksi, samoin kasvihuonetuotannon kannattavuus.

Viljan hinnan nousu nostaa puolestaan kotieläintilojen rehukustannuksia. Nykyhinnoilla maidontuotannon kannattavuuskerroin painuu noin 0,2:een. Muiden nautakarjatilojen kannattavuuskerroin putoaa lähes nollaan, eli yrittäjätuloa ei jää lainkaan. Myös sika- ja siipikarjatalouden kannattavuus heikkenee selvästi.

Kymmenen vuotta sitten maitotiloja oli 9000, nyt jäljellä on enää puolet siitä. Maidon tuotanto on pysynyt samana, tämä johtuu suurempien maitotilojen kasvusta, pienet tilat ovat lopettaneet tuotantoaan.

Suomi ei saa jäädä ulkomaisten elintarviketuottajien ja raaka-aineiden varaan, vaan huoltovarmuutemme on turvattava. Valtiovallan on pidettävä huoli, että kotimainen elintarviketuotanto ei vähene, vaan sitä on pidettävä yllä tai jopa kasvatettava tarvittaessa uudella tukijärjestelmällä.

Nykyisin Suomi maksaa yli miljardi euroa joka vuosi tuloksettomaan kehitysapuun ulkomaille. Sinimusta Liike siirtäisi kehitysmaiden eliitin tukemisen sijaan kehitysapua tukemaan suomalaista maa- ja karjataloutta. Suomen valtion tehtävä on verovaroin edistää suomalaisten hyvinvointia ja huoltovarmuutta Suomessa.

Sinimusta Liike katsoo, ettei suomalaista maataloustuotantoa saa jättää vapaiden markkinoiden armoille. Maataloustukia voidaan ajatella myös puolustusstrategisena työkaluna, jolla varmistetaan tarpeeksi suuri ruoantuotantokapasiteetti omien rajojen sisäpuolella, niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä. On totta, että kysynnän ja tarjonnan lait tekevät tuotannosta tehokkaampaa, mutta eritoten tässä asiayhteydessä varmuus on tehokkuutta tärkeämpi arvo.