Valikko Sulje

Sinimusta Liike tuomitsee esityksen 1,3 miljoonasta maahanmuuttajasta

Facebook passi

Sinimusta Liike on seurannut huolissaan keskustelua työperäisen maahanmuuton lisäämisestä, jota kohtaan maamme poliittinen ja taloudellinen eliitti on osoittanut suurta kiinnostusta viimeisten vuosien aikana. Teknologiateollisuuden puheenjohtaja Jaakko Eskola esitti viimeisimmässä aihetta käsittelevässä blogikirjoituksessaan Suomen tarvitsevan peräti 1,3 miljoonaa maahanmuuttajaa seuraavan kolmen vuosikymmenen aikana. Satoja tuhansia maahanmuuttajia ovat maahamme vaatineet myös EK:n, Peter Vesterbackan ja keskuskauppakamarin kaltaiset taloudelliset toimijat, kuin myös lukuisat porvarilliset ja punavihreät poliittiset toimijat.

Kasvava maahanmuutto ei millään tavoin korjaa suomalaisen yhteiskunnan väestöllistä ja taloudellista alijäämää, ainoastaan pahentaa sitä entisestään. Alhaisen syntyvyyden aiheuttamaan työvoimapulaan maahanmuutto tarjoaa parhaimmillaankin vain lyhytaikaisen ratkaisun, sillä vastoin yleistä uskomusta myös maahanmuuttajat vanhenevat, ja siirtyvät viimeistään elämän ehtoopuolella tukijärjestelmämme asiakkaiksi. Taloudellista hyötyäkin tulijat toisivat suomalaiselle yhteiskunnalle vain silloin, mikäli heidän tuottavuutensa olisi vähintään yhtä korkea mitä suomalaisilla. Tämä asiantila toteutuu harvoin käytännön elämässä, sillä Suomi ei korkean verotuksen hyvinvointiyhteiskuntana toimi ulkomaalaisten spesialistien ensisijaisena kohteena.

Maahanmuutto ei myöskään ratkaise alhaista syntyvyyttä tavalla, joka parantaisi suomalaisten, saati laajemmin länsimaalaisten yhteiskuntien, väestökadosta seuraavaa alijäämää. Kun ensimmäinen maahanmuuttajapolvi osoittautuu riittämättömäksi, ainoaksi ratkaisuksi jää uusien tulijoiden houkuttelu. Mitään rajaa, jonka jälkeen tulijoiden määrä koettaisiin riittäväksi, ei ole todellisuudessa olemassa, sillä jatkuvuutensa kanssa kipuileva liberaalidemokratia on riippuvainen oman maansa ulkopuolelle ulkoistetusta syntyvyydestä. Ne argumentit, joilla pyritään lisäämään Suomeen kohdistuvaa maahanmuuttoa, ovat identtisiä niiden argumenttien kanssa, joilla samaa perustellaan kymmenien miljoonien ihmisten valtioissa, kuten esimerkiksi Saksassa. Näissä olosuhteissa ainoat populaatiot, joiden keskuudessa esiintyy korkeaa hedelmällisyyttä, ovat niitä värillisiä massoja, jotka ovat itse liitoksistaan natisevan tulonsiirtojärjestelmän asiakkaita, eivätkä suinkaan sen rahoittajia.

Lisääntyvän maahanmuuton myötä myös suomalainen yhteiskunta kohtaa valtavan ja mahdollisesti myös peruuttamattoman muutoksen. Monet yhteiskunnalliset instituutiot, jotka ovat aiemmin palvelleet suomalaisia, alkavatkin palvelemaan ei-suomalaisia tulijoita. Tämä tarkoittaa ensinnäkin kroonisia kielivaikeuksia, kulttuurillisia ristiriitoja sekä yhteiskunnan sisäisen koheesion katoamista, sillä järjestelmän rahoittajien ja sen asiakkaiden välille alkaa muodostumaan selvä etninen jako. Tämän kehityksen looginen päätepiste on se, että suomalaiset huomaavat kustantavansa kasvavissa määrin heille vieraita julkisia palveluita, joilla ei olisi mitään todellista tarvetta ilman yhteiskunnan tietoista monimuotoistamista. Uudet tulijat määrittelevät tulevaisuuden palvelutarpeet ja yhteiskunnan suunnan, ja lopulta suomalaiset huomaavatkin olevansa itse se ryhmä, jolta odotetaan kotoutumista heille vieraaksi muuttuneeseen yhteiskuntaan.

Suurpääoman ehdoilla toteutettu maahanmuutto ei korjaa kestämättömäksi osoittautunutta taloudellista järjestelmää, joka vaatii toimiakseen alati kasvavan määrän luonnonvaroja, työvoimaa ja energiaa. Se ainoastaan tuhoaa suomalaisten ikiaikaisen kotimaan tuomalla tänne sen kaltaisia kansoja ja elämäntapoja, jotka ovat meille täysin vieraita. Se myös tuhoaa suomalaisten suuresti arvostaman hyvinvointivaltion tekemällä siitä kansainvälisen sosiaalitoimiston, joka tarjoaa palveluitaan kaikille kielille ja kulttuureille, mutta jonka olemassaolon todellisuudessa varmistavat alati pienenevät kantasuomalaiset ikäluokat.

Sinimusta Liike on radikaalinationalistinen liike, joka kannattaa etnisesti yhdenmukaista Suomea. Suurpääoman edustajista poiketen liikkeemme vastustaa monikulttuurista yhteiskuntakokeilua, sekä maamme muuttamista juurettomaksi ja rumaksi ylikansalliseksi ostoskeskukseksi. Liikkeemme pyrkii etsimän ratkaisun väestölliseen kriisiin luontaista syntyvyyttä lisäämällä, joka tarkoittaa monista liberaalidemokraattisesta ja feministisistä ihanteista luopumista. Nykyisen yksilökeskeisen politiikan sijasta kannatamme vahvoja ydinperheitä, joiden tukemiseen puolueohjelmassamme esiintyvä sosiaalimallimmekin perustuu.

Liikkeemme näkökulmasta ainoa keino turvata suomalaisen yhteiskunnan jatkuvuus on sen kaltainen taloudellinen järjestelmä, jota suomalaiset kykenevät ylläpitämään ilman ulkopuolista työvoimaa. Maltillisella luonnollisella väestönkasvulla suomalaiset kykenisivät varmistamaan parhaiten sen, ettei hyvinvointimallimme ylläpitäminen muuttuisi mahdottomaksi yhdellekään sukupolvelle, jonka lisäksi kykenisimme paremmin ennustamaan tulevien sukupolvien kyvyt, haasteet ja tarpeet. Nykyinen yhteiskuntamalli, jossa yritämme asettaa alkukantaisten kansojen harteille suomalaisten kompetenssin varaan räätälöityjä velvollisuuksia, on tuomittu epäonnistumaan.

Maahanmuuton lisäämisen sijasta liikkeemme kannattaa laajamittaisia kotiuttamisia, jonka tarkoituksena olisi kotiuttaa maassa jo valmiiksi asuvia maahanmuuttajataustaisia ihmisiä takaisin kotimaihinsa. Nykyinen kehitys, jossa kasvava määrä kouluikäisistä lapsista on muita kuin suomalaisia, tulee katkaista välittömästi. Kosmeettiset leikkaukset tulevaisuuden maahanmuuttoon eivät riitä enää varmistamaan kansallista olemassaoloamme tulevaisuuden Euroopassa.

Mikäli kiinnostuksesi heräsi liikettämme kohtaan, hae rohkeasti meidän jäseneksemme!