Valikko Sulje

Sinimusta Liike tukee Puolan ja Unkarin kamppailua EU-imperialismia vastaan

Puolan ja Euroopan unionin väliset suhteet ovat ajautuneet uuteen kriisiin Puolan korkeimman oikeuden päätöksen johdosta, jonka mukaan Puolan oma perustuslaki menee EU-säädösten yläpuolelle. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on todennut soveltavansa kaikkia mahdollisia toimenpiteitä pyörtääkseen Puolan kansalliskonservatiivisen hallinnon ja oikeuslaitoksen päätökset, joihin lukeutuvat esimerkiksi taloudellinen painostus, äänioikeuden vieminen ja vakavimmassa tapauksessa maan erottaminen Euroopan unionista, mikäli se ei suostu muuttamaan perustuslain tulkintaansa.

EU ja Puola ovat ottaneet yhteen myös monta kertaa aiemmin. EU on syyttänyt Puolaa niin ikään maahanmuuttovastaisuudesta sekä nihkeästä suhtautumisesta LGBT-liikkeisiin, jotka eivät nauti itäisessä Euroopassa samanlaista hegemoniaa mitä liberaalissa lännessä. Samanlaisen painostuksen kohteeksi on joutunut myös Unkari, joka on EU-tuomioistuimen mukaan rikkonut eurooppalaisia arvoja pakkokäännyttäessään muslimitaustaisia siirtolaislaumoja takaisin Serbiaan. EU-tuomioistuimen mukaan Puola, Unkari ja Tsekki rikkoivat myös EU:n säädöksiä kieltäytyessään ottamasta taakanjaon perusteella tulevia Euroopan ulkopuolisia siirtolaisia omiin maihinsa.  Viime kesänä Unkarin parlamentin lähestulkoon yksimielisesti hyväksymä laki, joka kieltää LGBT-propagandan levittämisen lapsille, aiheutti EU-johdossa hyvin samanlaisen reaktion, komission puheenjohtaja Ursula van der Leyenin kuvaillessa sitä suorastaan häpeälliseksi.

EU:n ja itäisen Euroopan väliset yhteenotot perustuvat pitkälti siihen, että niiden asukkaat ovat EU-oligarkkeja konservatiivisempia ja nationalistisempia, eivätkä he halua luopua kansallisista erityispiirteistään EU:n olemassaolosta huolimatta. Näissä konservatiivisissa maissa tehdyt paikalliset lakiuudistukset ovat vaaleista ja kansanäänestyksistä toiseen edustaneet merkittävää enemmistöä kyseisten maiden asukkaista, joiden äänestyspäätöstä EU-eliitti ei taasen suostu kunnioittamaan. EU on tehnyt yhteistyötä useiden eri järjestöjen kanssa, jotka ovat pyrkineet heikentämään kyseisissä maissa kansalliskonservatiivisten kansallisten hallintojen valtaa. Samaan aikaan, kun Euroopan unioni pyrkii lisäämään internet-sensuuria ja tukahduttamaan opposition ääntä vuodesta toiseen laajentuvien vihapuhelakien turvin, se kehtaa syyttää yksittäisiä jäsenmaita autoritäärisestä toimista ja ilmaisunvapauden heikentämisestä.

Sinimusta Liike on radikaali kansallismielinen puolueprojekti, joka kunnioittaa eurooppalaisten kansojen oikeutta määritellä itse omat kansalliset lakinsa ja päämääränsä parhaaksi katsomallaan tavalla. EU:n arvopoliittiset linjaukset, jotka pakottavat jäsenmaita omaksumaan kiihtyvällä tahdilla rappioliberalistiset arvot mukamas eurooppalaisina arvoina, eivät anna mahdollisuutta eurooppalaisten kansallisvaltioiden olemassaololle. EU ei todistetusti välitä eurooppalaisten kansojen omista mielipiteistä, sillä ne toimivat monilta osin kiihtyvän EU-integraation hidasteena, jota ohjaa enemmissä määrin muutamien suuromistajien ja vähemmistöetnisyyksien taloudelliset ja poliittiset intressit.

EU:n visioima Eurooppa on kansojen vankila, jossa eurooppalaisten kansojen kansalliset erityispiirteet pyritään kepin ja porkkanan avulla korvaamaan paneurooppalaisella liberalismilla, joka ei kykene tarjoamaan eurooppalaisille kansoille roskaviihteen, konsumerismin ja valkoisen syyllisyyden ohella mitään suurempaa tarkoitusta olemassaololleen. Samaan aikaan kun eurooppalaisten kansojen oma kansallinen historia pyritään korvaamaan vähemmistökansojen historialla ja holokaustitarinoilla, heidän kotikaupunkinsa muuttuvat muukalaisten siirtokunniksi, joiden läsnäolo hävittää hitaasti mutta varmasti viimeisimmätkin merkit heitä edeltäneistä eurooppalaisista sivilisaatiosta.

Sinimusta Liike kannattaa nykyisen Euroopan unionin välitöntä purkamista ja niiden EU-linjausten välitöntä perumista, jotka eivät tarjoa mahdollisuutta eurooppalaisten kansojen olemassaololle. Toisen maailmansodan jälkeisen liberalismin kyllästyttämän EU:n tilalle tulisi luoda vahvojen ja itsenäisten eurooppalaisten kansojen yhteistyöelin, joka kykenisi toimimaan sotilaallisena ja kulttuurillisena vastapuolena alati balkanisoituvammalle ja ennalta-arvaamattomammalle Amerikalle ja sotilaallisesti vahvistuvalle Kiinalle. Edellä kuvailtu Euroopan maiden yhteinen linnoitus olisi luotu suojelemaan ja tukemaan eurooppalaisten sivilisaatioiden olemassaoloa kaikkia ulkoisia uhkia vastaan. Siinä, missä nykyinen EU näkee eurooppalaisten kansalliset identiteetit uhkana olemassaololleen, uudessa eurooppalaisessa yhteistyöelimessä ne olisivat koko yhteistyön perusta.