Valikko Sulje

Sinimusta Liike teki rikosilmoituksen Tampereen kaupungin kirjastopalvelujohtajasta

metso fb

Tampereen kaupungin kirjastopalvelut kieltäytyi varaamasta Sinimustalle Liikkeelle pääkirjasto Metson tilaa vaalipaneelin järjestämistä varten. Kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas perusteli päätöstä muun muassa avoimista lähteistä saamillaan epäilyillä, että tilaisuuden sisältö olisi ristiriidassa kaupungin arvojen ja eettisten ja strategisten toimintaperiaatteiden kanssa.

Sinimusta Liike teki tilavarauksen marraskuun lopussa 2022 tarkoituksenaan järjestää yleisölle avoin vaalipaneeli 7.1.2023, johon puolue lähetti kutsut kaikille rekisteröidyille puolueille.

Salmenkangas pyysi ennen tilavarauksen vahvistamista kertomaan, miten Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet tulisivat toteutumaan tilaisuuden osalta. Mainitut periaatteet ovat 1. toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi 2. edistämme toiminnassamme oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta 3. käyttäydymme kunnioittavasti ja pidämme huolta toisistamme ja 4. noudatamme hyvän hallinnon ja johtamisen periaatteita.

Sinimusta Liike vastasi noudattavansa mainittuja periaatteita tilaisuudessa. Salmenkangas ilmoitti että ei voi vahvistaa varausta, koska ei ole saanut tietoa pystyttäisiinkö tilaisuus järjestämään siten, että asiakkaiden tai henkilökunnan turvallisuus varmistettaisiin. Sinimusta Liike lupasi tarvittaessa nimetä vaaditun määrän kortillisia järjestyksenvalvojia, mutta tämäkään ei saanut varausta vahvistetuksi.

Kaupungilla on oikeus valita vuokralaisensa, mutta valintaa ei saa tehdä syrjivin perustein. Yhdenvertaisuuslain perusteella on kielletty mm. syrjintä poliittisen toiminnan tai vakaumuksen perusteella. Puoluelaissa todetaan, että valtion, kunnan ja kuntayhtymän viranomaisten sekä niiden määräämisvallassa olevien yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen. Vaalien aikana yhdenvertaisuuden ja sananvapauden vaatimus on erityisen olennainen.

Vaalipaneeliin oli ehtinyt ilmoittautua jo puolueiden ehdokkaita ja paneeli jouduttiin perumaan tilavarauksen eväämisen vuoksi.

Sinimusta Liike on tehnyt rikosilmoituksen 16.2.2023 kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkankaasta ja vaatii hänelle rangaistusta. Puolue on valmis sovitteluun, mikäli puolueelle annetaan lain mukainen oikeus järjestää tapahtuma kirjaston tiloissa.