Valikko Sulje

Sinimusta Liike on saanut kerättyä puolueen rekisteröintiin tarvittavat 5000 kannattajakorttia

Facebook 5000

Sinimusta Liike on kerännyt kannattajakortteja vajaan vuoden ajan sekä sähköisesti puoluerekisteri.fi-palvelussa, että perinteisemmin paperisena toreilla ja kävelykaduilla ympäri Suomen. Paperiset kannattajakortit eivät näy sähköisten kannattajakorttien laskurissa. Yhteenlaskettuna kannattajakortteja on nyt hieman yli 5000.

Koska on mahdollista, että jo kerättyjen korttien joukossa on sellaisia, jotka tarkastuksessa hylätään, nimiä kerätään 11.5. asti. Esimerkiksi epäselvä käsiala tai puuttuva toinen etunimi voivat antaa virkamiehelle syyn hylätä kannattajakortti. Tavoitteenamme on kerätä vielä pientä puskuria tällaisen varalle. Kannattajien ja kerääjien kannattaa siis olla aktiivisia edelleen.

Nyt on kuitenkin selvää, että Sinimustaa Liikettä voi äänestää vuoden päästä eduskuntavaaleissa näillä näkymin jokaisessa vaalipiirissä. Olemme samaan aikaan kannattajakorttikeräyksen kanssa hioneet järjestöorganisaatioita kuntoon ja vaalityö ollaan valmiita aloittamaan heti kun puolue on virallisesti rekisterissä. Sääntömme ja ohjelmamme on jo tarkastettu ja hyväksytty oikeusministeriössä.

Puolueemme tulee olemaan odotettu lisä vaalikentille, jossa vallitsee konsensus kaikissa kansallisesti vaikuttavissa isoissa poliittisissa linjoissa, kuten EU- ja Nato-jäsenyys, sekä monet kansainväliset sitoumukset jotka ovat olleet Suomella haitaksi ja tulleet kalliiksi.

Suomalaisen kansan olemassaolon ja jatkuvuuden turvaaminen toimivat puolueemme ideologisena viitekehyksenä, jolle kaikki muut poliittisen ohjelmamme osa-alueet ovat alisteisia. Puolueemme perustaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion periaatteelle, jonka mukaan Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa.

Yksittäisten ammattiryhmien, yhteiskuntaluokkien tai kuluttajasegmenttisen sijasta Sinimusta Liike nostaa politiikanteon keskiöön ja kohteeksi suomalaisen kansakunnan, joka perustuu eurooppalaiseen, rodullisesti valkoiseen ja suomalaiseen kansaan.

Puolueemme tarkoitus on edesauttaa parlamentaarisin keinoin suomalaisen kansan ja sen asuttaman elinpiirin säilymistä sekä toimia päättäväisesti niitä tahoja vastaan, jotka tätä päämäärää yrittävät toiminnallaan uhata.

Odotamme innolla, että pääsemme haastamaan muita puolueita vaaleissa omalla ohjelmallamme ja linjallamme.Sähköisen kannattajakortin voit allekirjoittaa osoitteessa kannattajakortti.sinimustaliike.fi