Valikko Sulje

Sinimusta Liike kannattaa Ahvenanmaan militarisoimista

Sinimusta Liike on seurannut huolestuneesti Venäjän ja puolustusliitto Naton viimeaikaisia erimielisyyksiä liittyen vielä ratkaisemattomaan Ukrainan konfliktiin, jolla on myös potentiaali kärjistyä suuremmaksi sotilaalliseksi konfliktiksi Venäjän asevoimien ja läntisten valtojen välillä. Mahdolliset sotilaalliset ja diplomaattiset konfliktit niiden välillä heijastuvat myös aina Suomen omaan turvallisuusympäristöön ja aivan erityisesti tämä tulee näkymään Itämerellä, joka on maamme huoltovarmuuden kannalta kriittisin toimintaympäristö.

Tämän vuoksi Sinimusta Liike vaatiikin Ahvenanmaan demilitarisoinnin välitöntä päättämistä sekä pysyvän varuskunnan perustamista alueelle, jolla tulee olla kyky suorittaa itsenäisiä maihinnousuoperaatioita sekä estää potentiaalisten vihollisyhtymien suorittamia maahanlaskuoperaatioita. Alueelle tulee myös perustaa merivoimien sotalaivoille sopiva tukikohta, josta ne kykenevät tarvittaessa torjumaan huoltosaattueisiin kohdistuvia hyökkäyksiä.

Vakituisen sotilastukikohdan lisäksi Ahvenanmaan miespuoleisesta väestöstä tulisi muodostaa sotilaallisia yhtymiä, jotka kykenevät välittömän kriisin aikana avustamaan puolustusvoimiemme vakituisia osastoja vihollisen mahdollisia maihinnousuyrityksiä vastaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä nykyisen asevelvollisuuden laajentamista koskemaan myös Ahvenanmaalla asuvia Suomen kansalaisia. Maamme jokaisen neliömetrin puolustaminen ulkopuolista uhkaa vastaan on jokaisen suomalaisen oikeus ja velvollisuus.

Sinimusta Liike kokee kohtalonyhteyttä ukrainalaisten nationalistien kanssa, ja toivottaa Ukrainan kansan tervetulleeksi läntisten vapaiden kansojen piiriin. Liikkeemme toivoo Natosta ja Venäjästä riippumattoman Intermarium-yhteistyön syventämistä, sekä sen edustamaa kulttuurillista palomuuria amerikkalaista liberalismia ja itäistä imperialismia vastaan.

Sähköisen kannattajakortin voit allekirjoittaa osoitteessa kannattajakortti.sinimustaliike.fi