Valikko Sulje

Sinimusta Liike ei ole populistinen puolue

Populismilla tarkoitetaan kansansuosioon pohjautuvaa poliittista toimintatapaa, jossa puolue pyrkii kanavoimaan yhteiskunnassa esiintyvän kriittisen muutospaineen itseensä poliittisten päämääriensä saavuttamiseksi. Yhteiskuntaluokkien, etnisyyksien tai uskonnollisten ryhmäsidonnaisuuksien sijasta populistit jakavat ihmiset usein kahteen ryhmään: niihin, joilla on poliittista valtaa, sekä niihin, jotka ovat kyseisen vallan ulkopuolella. Nämä poliittisen päätöksenteon ulkopuoliset ihmiset, ns. rahvas, nähdään pääosin aina moraaliltaan puhtoisena toimijana, siinä missä valtaa pitävä eliitti on lähestulkoon aina vähintäänkin epäilyttävä entiteetti, joka toimintaa tulee seurata tarkasti.

Populistiset liikkeet pyrkivät usein asemoimaan itsensä unohdetun kansan äänitorveksi ja sen todellisen tahdon edustajaksi, jolloin mikä tahansa päätös, jolla on takanaan tarpeeksi suuri kannattajajoukko, muuttuu automaattisesti hyväksi päätökseksi. Kyseinen tapa tehdä politiikkaa, jossa ainoastaan lyhytaikainen kansansuosio määrittelee oikean ja väärän, muuttaa demokraattisen päätöksenteon nopeasti kakofoniseksi rahvaanvallaksi, jossa moraalista kompassia määrittelevät ne demagogit, jotka osaavat parhaiten synnyttää tunnetiloja ihmisjoukossa, jonka edustajilta usein puuttuu kokonaisvaltainen ymmärrys käsiteltävästi aiheesta.

Sinimusta Liike hylkää mustavalkoisen ajatuksen puhtoisesta kansasta ja korruptoituneista päättäjistä, ja korostaakin vastavuoroisesti politiikan henkilökohtaisista valinnoista riippuvaista ulottuvuutta. Puolueemme näkökulmasta joka ikinen suomalainen, niin päättäjä kuin rahvaankin edustaja, tekee elämässään suuren joukon päätöksiä, jotka joko edesauttavat tai vaikeuttavat kansallista olemassaoloamme. Jokainen perhe, jonka ihmiset jättävät perustamatta elämänsä aikana, pienentää tulevien suomalaisten sukupolvien kokoluokkaa. Jokainen tekemätön työpäivä, jonka avulla ihmiset voisivat palvella suorasti ja epäsuorasti kansallista yhteisöään, on pois meidän yhteisestä hyvinvoinnistamme. Jokainen välinpitämättömyyden hetki, joka mahdollistaa jonkun estettävissä olevan onnettomuuden, on aktiivinen rikos kansaamme kohtaan.

Sinimusta Liike näkeekin politiikan miljoonien yksittäisten valintojen summana, jonka suuriin muutoksiin jokainen suomalainen voi itse aktiivisesti vaikuttaa. Tavallinen kansa ei siten ole yhtään sen puhtoisempi kuin maamme päättäjämmekään, sillä ilman tavallisen kansan myötävaikutusta nykyinen dekadenssi ei olisi ikinä noussut hallitsevaan asemaan yhteiskunnassamme. Talousjärjestelmä, jota ei kyetä ylläpitämään ilman siirtotyövoimaa, pariutumiskulttuuri, joka ei kykene enää luomaan uutta elämää, uskonnollinen elämä, joka ei tunnusta yliluonnollisen olemassaoloa, maahanmuuttopolitiikka, joka syrjäyttää valtaväestön sen omassa kotimaassaan sekä ulkopolitiikka, joka ei mahdollista maamme itsenäisyyttä, ovat kaikki kansan enemmistön mahdollistamia valintoja.

Sinimusta Liike on vahvasti ideologinen puolue, jonka arvopohja perustuu kansallisen olemassaolomme ja suomalaisen elämäntapamme turvaamiselle. Puolueemme linjaukset edustavat liikkeemme jäsenille sen kaltaisia päämääriä, jotka pätevät kaikissa olosuhteissa, ajaisipa kyseisiä päämääriä sitten pieni marginaaliryhmä tai kokonainen kansakunta. Samalla tavoin me vastustamme epäkansallista toimintaa sen kaikissa muodoissa, harjoittaisi sitä sitten poliittisessa valta-asemassa oleva henkilö tai vähäosainen kaduntallaaja. Sinimustan Liikkeen näkökulmasta jako rahvaan ja eliitin välinen on siten keinotekoinen, ja siksi haluammekin korostaa kummankin puolen yhteistyön tärkeyttä kansallisen voiton saavuttamiseksi. Yksittäisten ammattiryhmien, yhteiskuntaluokkien tai kuluttajasegmenttisen sijasta Sinimusta Liike nostaa politiikanteon keskiöön ja kohteeksi suomalaisen kansakunnan, joka muodostuu eurooppalaisesta, rodullisesti valkoisesta ja suomalaisesta kansasta.