Valikko Sulje

Rasismi on osa ihmisluontoa

rasismi fb

Sinimustan Liikkeen maailmankatsomus perustuu suomalaiseen kansakuntaan, joka
tarkoittaa suomalaisen perimän, elämäntavan, kulttuurin, elinympäristön ja kielen turvaamista. Puolueemme arvioi yhteiskunnallisia muutoksia siitä näkökulmasta, hyödyttävätkö kyseiset muutokset suomalaisten selviytymistä pitkällä aikajänteellä.


Liikkeemme lähtökohtaisesti uskoo ihmisyksilön perimän tuottavan suurimman osan hänen
ominaisuuksistaan. Uskomme siis, että eri ihmisryhmille on evoluution myötä kehittynyt
toisistaan poikkeavia fyysisiä piirteitä, käyttäytymismalleja ja muita hänen
elinympäristössään selviytymisessä auttavia ominaisuuksia. Ihmislajin eri biologiset
alaryhmät ovat näin ollen sopeutuneet erilaisiin elinympäristöihin ja luoneet niihin itselleen
ominaisen yhteiskunnan.


Globaali mahdollisuuksien tasa-arvo on ongelma, jonka vuoksi nimenomaan köyhistä ja
kehittymättömämmistä maista suuntautuu massiivinen ihmisvirta kohti yhteiskuntia, joiden
alkuperäiset jäsenet ovat syntymästään asti rakentaneet hyvinvointiyhteiskunnan ja
työskentelevät sen hyväksi. Tämä ihmisvirta koostuu suurelta osin elintasopakolaisista,
toisin sanoen ihmisistä, jotka yksinkertaisesti haluavat palan tuosta valmiista kakusta sen
sijaan, että he rakentaisivat tai yrittäisivät rakentaa samankaltaisen yhteiskunnan omissa
maissaan. Vasemmistosta ja oikeistosta poiketen liikkeemme hyväksyy ihmisryhmien välillä
esiintyvät eroavaisuudet: eri ihmisillä on heidän erilaisten piirteidensä ja taustojensa vuoksi erilaiset
mahdollisuudet kasvaa yhteiskuntaa hyödyttäviksi jäseniksi, joten on turhaa yrittääkään sovittaa heitä saman muotin alle – ja monesti onkin näin, ettei ihmisvirran tulokkailla ole edellytyksiä sopeutua siihen yhteiskuntaan maapallon toisella puolella mihin he saapuivat. Seurauksena on sarja negatiivisia lieveilmiötä, joista koko yhteiskunta joutuu kärsimään.


Wikipedian määritelmän mukaan rasismilla tarkoitetaan ideologioita, ennakkoluuloisia
asenteita, syrjivää käyttäytymistä, rakenteellisia järjestelyjä ja vakiintuneita käytäntöjä, jotka
johtavat rotujen väliseen epätasa-arvoisuuteen. Rasismi itsessään on ilmiö, joka johtuu
etnisistä konflikteista – ja etniset konfliktit johtuvat taas siitä, että yhteiskunnassa on eri
etnisiä ryhmiä, jotka harjoittavat toisiaan kohtaan tiettyjä valtasuhteita. Yhteiskunta, joka
pääasiassa siis koostuu tietystä etnisestä ryhmästä ei sisällä samalla tavoin etnisiä
konflikteja, eikä siten myöskään yhteiskunnassa ilmenevää rasismia. Rasismi on osa
ihmisen sosiaalipsykologista luontoa, mutta yhteiskunnallisena ilmiönä se esiintyy
monietnisissä yhteiskunnissa. Toisin sanoen, rasismi on yhtä lailla maahantuotu
konfliktin lähde.


Perinteisille konservatiivisille liikkeille, kuten Suomessa Perussuomalaisille, on tyypillistä
vastustaa maahanmuuttoa tietyistä ihmisryhmistä, mutta samaan aikaan irtisanoutua kaikesta rasismista. Käyttäytymistapa on lähtökohtaisesti ristiriitainen, ja tämän huomaavat välittömästi myös epäisänmaallisesti ajattelevat poliittiset vastustajamme. Konservatiiviliikkeille rasismin vastustaminen on itsestäänselvyys, jolloin he päätyvät ideologiseen umpisolmuun. Vasemmistolle taasen rasisminvastustus on tietoinen valinta, sen eteen tehdään tietoisesti töitä vastustaakseen luonnollisten stereotypioiden ja biologisten preferenssien aiheuttamia reaktioita.

Sinimusta Liike näkee monikulttuurisen yhteiskuntakokeilun luonnottomana ja vaarallisena ilmiönä, joka johtaa väistämättä valkoisen kantaväestön korvautumiseen vierailla väestöillä ja järjestäytyneen länsimaisen yhteiskunnan romahtamiseen. On päivänselvää, että suomalaisen yhteiskunnan tulisi edesauttaa verotuloista kerätyillä varoilla Suomen kansaa –
mikä on hyvä esimerkki rakenteellisista järjestelyistä ja vakiintuneesta käytännöstä, jota
Sinimusta Liike edesajaa. Yhteiskunnassa tulee tehdä valintoja, ja puolueemme valinta on
suomalaisten etu.

Tekstiä muokattu 15/1/2023 kl 20:44.