Valikko Sulje

Holokaustia ei tule nostaa erityisasemaan

holokausti

Valtioneuvosto päätti 31. elokuuta toimista, joilla se aikoo ”edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa”. Tiedonannon lainsäädäntö- ja selvityshankkeiden luettelossa hallitus ilmoittaa tuleviksi toimikseen muun muassa ”kriminalisoidaan holokaustin kielto”.

Sinimusta Liike vastustaa holokaustin kiistämisen kriminalisointia.

Hallituksen ilmeinen motivaatio holokaustia koskevan historiantulkinnan julkiselle säätelylle on tämän kesän kohujen jälkeen etäännyttää itseään natsisyytöksistä. Poliittinen signalointi ja hallituksen oman maineen kiillottaminen ovat kuitenkin hyvin kevyitä syitä näin raskaalle toimelle. Vielä vuonna 2014 Kataisen hallituksen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vastasi kristillisdemokraattien kansanedustajan aihetta koskevaan kirjalliseen kysymykseen, että ”historiallisia tapahtumia koskevan keskustelun kriminalisointi on sananvapauden kannalta ongelmallista” ja ”sananvapaudella on erityisen korostunut merkitys yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun samoin kuin tieteen ja taiteen aloilla”.

Maailmanhistoriassa on tapahtunut lukuisia kansanmurhia. Joillekin etnisille ryhmille heihin kohdistuneen kansanmurhan korostaminen on poliittisen vaikuttamisen keskeinen keino, ja niinpä armenialaiset lobbaavat eri maissa armenialaisten kansanmurhan tunnustamista ja ukrainalaiset holodomorin tunnustamista. Suomen eduskunnan ei tule lähteä mukaan historiapolitiikkaan, jossa tehdään nostoja maailmanhistoriasta vieraiden etnisten ryhmien intressien mukaisesti. Eri kansanmurhien poliittista tunnustamista vahvempi toimi on kansanmurhan kiistämisen kriminalisointi. Sellaisesta tulee säätää vain, kun painava suomalaisten oma kansallinen etu niin vaatii.

Suomalaisten sananvapautta ei tule rajoittaa ministerien maineen puhdistamiseksi tai vieraiden kansanrymien aseman parantamiseksi. Sinimusta Liike ei kuitenkaan kannata myöskään absoluuttista sananvapautta, jossa mitä tahansa saa sanoa. Suomessa levitettävää historiantulkintaa pitää voida rajoittaa, jos se pyrkii demonisoimaan suomalaisia kansanryhmänä tai yleisesti kaikkia valkoisia kansoja. Tähän asti Suomessa on voinut vapaasti levittää pseudohistoriaa, jossa suomalaisia syyllistetään kolonialismista. Hallitus kuitenkin pyrkii rajoittamaan historiantulkintoja vain holokaustista, vaikka suomalaisten kansallista identiteettiä vastaan hyökkäävien historiantulkintojen organisoitu levittäminen on maassamme jo vakiintunutta toimintaa.

Sinimusta Liike seuraa, millaista lakia hallitus aikoo tarkalleen esittää. Monen mielestä ”holokaustin kiistäminen” on varsin yksiselitteinen asia. Historia on kuitenkin tieteenala, jossa on olennaisesti kyse tulkinnoista, ei pelkästään yksiselitteisistä faktoista. Holokaustin kiistämistä koskeva lainsäädäntö näiden lakien keskeisissä maissa, Saksassa ja Ranskassa, ei kiellä pelkästään sen toteamista, että ”holokaustia ei tapahtunut”. Lait kieltävät myös sen, että holokaustin uhrimäärästä ja menetelmistä esitetään virheellisiksi todettuja näkemyksiä. Näiden lisäksi kyseisissä maissa on laitonta myös vähätellä holokaustia. Saksan ja Ranskan lakien keskeinen tarkoitus on korostaa holokaustin ainutlaatuisuutta. Ranskalainen kansallismielinen poliitikko Jean-Marie Le Pen tuomittiin vuonna 2016 holokaustin kiistämisen kieltävän lakipykälän nojalla, kun hän totesi puheessaan, että ”kaasukammiot olivat sodan yksityiskohta”. Oikeus katsoi Le Penin toteamuksen olevan holokaustin vähättelyä ja siten rikkovan holokaustin kiistämisen vastaista lakia.

Historiantulkinnan keskiössä ovat pohdinnat, oliko jokin asia ainutlaatuinen tai merkittävä. Kun holokaustista on kulunut jo 80 vuotta, tulkinnat, jotka eivät pidä sitä ainutlaatuisena tai merkittävänä osana maailmanhistoriaa, alkavat luonnollisesti yleistyä. Ne, jotka ovat rakentaneet holokaustin erityisasemasta oman identiteettinsä, politiikkansa tai oman etnisen ryhmänsä tarinan, joutuvat yhä useammin hiljentämään vastakkaisia historiantulkintoja. Sinimusta Liike pitää tätä haitallisena mielipidevaikuttamisena, jonka osaksi Suomen eduskuntaa ja oikeuslaitosta ollaan kaappaamassa. Vastustamme holokaustin nostamista erityisasemaan.