Valikko Sulje

Väestönvaihto ei katoa siitä hiljenemällä

bdfbfdb

Presidentinvaalien alla on jälleen käyty keskustelua väestönvaihtoon liittyen. Keskustelu alkoi tällä kertaa Perussuomalaisten ministerin Ville Tavion kommentoidessa käynnissä olevaa demografista muutosta. Häntä syytettiin heti valtamedian toimesta ”äärioikeiston salaliittoteorian” levittämisestä, ja yhtä nopeasti ministeri Tavio ryhtyi selittämään, ettei käyttänyt termiä ”väestönvaihto” vaan ”väestömuutosprosessi”. Tavio, kuten aikaisemmat erotetut persuministerit, tekevät suuren virheen lähtemällä puolustuskannalle ja täten antavat keskustelualoitteen poliittisille vastustajilleen, jolloin nämä vastustajat saavat vapaasti määrätä mistä ja miten puhutaan.

Tavion nöyristelyn jälkeen keskustelu siirtyi siihen, minkälainen kielenkäyttö on sallittua ministereiltä ja mistä aiheista he saavat puhua. Tavion nostama todellinen huolenaihe Suomen demografisesta kehityksestä sysättiin nopeasti syrjään ja keskityttiin vaatimaan pääministeri Petteri Orpolta jämäkämpää arvojohtamista ja ylilyönteihin puuttumista. Tavion ja monen huolestuneen suomalaisen huoli Suomen väestökehityksestä hiljennettiin toissijaisen keskustelun tieltä.

vaestonvaihto

Yllä olevassa kuvaajassa on esitetty Tilastokeskuksen taulukkoa käyttäen suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten lukumäärien vuosittaiset muutokset 1990-2022. Alhaisen syntyvyyden ja suurten ikäluokkien vanhenemisen myötä suomalaisten lukumäärä on laskenut jo vuodesta 2014 saakka. Samaan aikaan maahanmuutto Suomeen on vain lisääntynyt ja vuodet 2022 ja 2023 ovat molemmat olleet ennätyksellisiä. Kasvava maahanmuutto yhdessä ulkomaalaistaustaisten korkean sekä suomalaistaustaisten matalan syntyvyyden kanssa johtaa ennen pitkää tilanteeseen, jossa suomalaiset jäävät vähemmistöksi omassa kotimaassaan.

Se, millä termillä tätä demografista kehitystä kutsutaan, ei vaikuta esitetyn väestökehityksen todenmukaisuuteen tai sen aiheuttamiin vaikutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Faktaa on se, että suomalaistaustaisten määrä vähenee ja ulkomaalaistaustaisten kasvaa. Tätä tosiasiaa poliittiset vastustajamme eivät ole missään kohtaa lähteneet kiistämään, koska eivät siihen pysty. Siksi he ovatkin ottaneet taktiikakseen ohjata keskustelua käytettyihin termeihin ja vaatineet irtisanoutumista sekä anteeksipyyntöjä asian tuomisesta julkisuuteen.

Osana salaliittoteoria-mustamaalausta on väestökehityksen tarkoituksenmukaisuuden kiistäminen. Väestönvaihdosta puhuttaessa lähes aina nostetaan esiin, että on jotenkin vainoharhaista ajatella ajetun politiikan olevan tietoista toimintaa. Maahanmuuton ennätysluvut vuonna 2023 ovat edellisten ja nykyisen hallituksen aikaansaama tulos. Syntyvyyden laskuun puuttumatta jättäminen on edellisten ja nykyisen hallituksen valitsema linja. Väestönvaihto on osuva termi kuvaamaan Suomen demografista kehitystä, sillä nykyinen väestönkehitys on tietoisesti ajettujen poliittisten päätösten lopputulema.

Monet maahanmuuttokriittiset tahot esittävät usein, että Suomen pitäisi lopettaa vain ”haitallinen” maahanmuutto, mutta sallia isotkin määrät ”hyvää” maahanmuuttoa. Kunhan tulijat käyvät töissä ja maksavat veroja, niin heidät nähdään positiivisena asiana Suomen taloudelle ja tulevaisuudelle. Sinimusta Liike näkee, että talous ja siihen liittyvät päätökset ovat alisteisia suomalaisten olemassaololle, jatkuvuudelle ja hyvinvoinnille. Kansamme säilyminen myös seuraavat vuosituhannet on tärkeämpää kuin lyhytaikaiset taloudelliset pikavoitot, jotka usein tapahtuvat kansamme oloja kurjistamalla vieraiden hyväksi.

Lyhyellä aikavälillä me voimme hyötyä taloudellisesti ottamalla maahamme suuret määrät halpatyövoimaa, mutta pitkällä aikavälillä se johtaa lopulta samaan lopputulokseen kuin hallitsematon maahanmuutto. Ensimmäisen sukupolven me voimme vielä valita itse, mutta tuontiväestön seuraavat sukupolvet ovat valintakriteeriemme ulkopuolella ja alkavat ilmaista yhä enemmän kotimaissaan tyypillistä kansanluonnettaan Suomessa. Tämä on nähty meillä, muissa Pohjoismaissa ja etenkin Keski-Euroopassa. Hallitsemattoman ja hallitun maahanmuuton ainoa ero on muutosnopeus. Ensimmäinen saapuu monikulttuurin päätepisteeseen joitain vuosikymmeniä aiemmin, mutta myös jälkimmäisen lopputulos on sama, sillä demografisen kehityksen suunta on sama.

Me Sinimustassa Liikkeessä näemme väestönkehityksen kansakunnan tärkeimpänä kysymyksenä. Me emme anna vastustajiemme määritellä, miten puhumme kansamme olemassaoloa uhkaavista tekijöistä, emmekä tule koskaan pyytämään näitä puheita anteeksi. Siksi puolueohjelmassamme maahanmuuton lopettaminen ja täällä olevien vierasmaalaisten maassaolon edellytysten uudelleenarviointi ovat isoimpia teemojamme. Tämän lisäksi olemme antaneet samaisessa puolueohjelmassa ja kannanotoissamme useita keinoja nostaa suomalaisten syntyvyyttä.