Valikko Sulje

Sinimusta Liike vastustaa translain uudistamista

fb 1

Hallitus on luovuttanut Eduskunnan käsiteltäväksi esityksensä translain uudistamisesta, jossa juridinen ja lääketieteellinen sukupuolenvaihdos eriytettäisiin toisistaan. Sukupuolenvaihdos ei siis enää edellyttäisi lääkärin lausuntoa tai vaatimusta lisääntymiskyvyttömyydestä. Sen sijaan kuka tahansa mieheltä näyttävä mies tai naiselta näyttävä nainen voisi lain silmissä olla kumpaa sukupuolta haluaa. Lakiesitys on loogista jatkumoa läntiseen maailmaan pesiytyneelle pride-liikkeelle, joka pyrkii sateenkaaripropagandallaan häivyttämään mieheyden ja naiseuden käsitteet sekä tuhoamaan perinteiset perhearvot.

Sinimusta Liike hylkää ajatuksen, että ihmisen sukupuoli voisi olla jokin muu kuin hänen biologinen sukupuolensa. Todellisuudessa myös ihmisen sosiaalinen sukupuoli, eli niin sanottu “sukupuoli-identiteetti”, on suoraan johdettavissa hänen perinnöstään niin kuin useimmat hänen piirteistään. Transnainen ei ole nainen ja transmies ei ole mies, sillä heiltä puuttuvat olennaisten fyysisten ominaisuuksien lisäksi myös evoluution ajan saatossa luomat henkiset ominaisuudet, kuten äidinvaisto ja miehinen suojeluvietti. Sen vuoksi transsukupuolisista useimmat eivät käyttäydy sukupuoli-identiteettiään vastaavalla tavalla esimerkiksi työelämässä, pariutumisessa tai ryhmäkäyttäytymisessä. Transsukupuolisuus on pelkästään nykyaikaisen yksilönvapautta korostavan yhteiskunnan luoma muoti-ilmiö ja fetissi.

Paitsi että translain uudistus on täysin maailmankatsomuksemme vastainen, sisältyy siihen myös käytännön ongelmia. Lakiesitys loisi uuden helpon väylän vältellä miesten yleistä asevelvollisuutta, mikä tuottaisi yhteiskuntaamme enemmän vastuuta vältteleviä miehiä. Olemme myös saaneet lukea maailmalta uutisia, joissa biologinen mies on dominoinut biologisia naisia urheilulajeissa kuten kilpauinnissa. Hallitus on ovelasti nimennyt esityksen laiksi “sukupuolen vahvistamisesta”, vaikka käytännössä uudistus vain murentaisi yleisesti hyväksyttyä ja vallitsevaa käsitystä sukupuolista.

Suomessa lakiuudistusta on ajanut erityisesti Seta ry, jonka mielestä sukupuolenvaihdos, niin juridinen kuin lääketieteellinen, tulisi sallia myös lapsille. Vaikkakin nykyinen laki koskisi pelkästään yli 18-vuotiaita, on uhkana, että tulevaisuudessa uudistus laajennetaan koskemaan myös lapsia. Nykyisistä valtapuolueista tätä ovat vaatineet ainakin Vihreät ja Vasemmistoliitto.

Sinimusta Liike vastustaa lakiuudistusta, minkä lisäksi haluamme kieltää lailla mahdollisuuden vaihtaa juridista sukupuolta sekä kaikki hormonaaliset ja kirurgiset sukupuolenvaihdosprosessit.

Lue Sinimusta Liikkeen koko sukupuolipoliittinen kannanotto tästä.