Valikko Sulje

Sinimusta Liike vastustaa sateenkaaripropagandan levittämistä kouluissa

seta fb

Helsingin kaupunki järjestää tänä vuonna kaikille yläluokan oppilaille pakollisen sateenkaarityöpajan, jonka tarkoituksena olisi käsitellä sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Vaikka kaupunki perustelikin oppilaille pakollisen työpajan järjestämistä valtiollisella opetussuunnitelmalla, kyseisen koulutuksen vetovastuu olisi kuitenkin SETA:lla. SETA ja opettajat ovat aiemminkin taittaneet peistä siitä, kenen vastuulla opetus sateenkaariaiheista lopulta on. Opettajien paneutumista aiheeseen pidetään SETA:n edustajien näkökulmasta usein pinnallisena, minkä vuoksi vetovastuu homo- ja transupropagandan levittämisestä on pyritty ulkoistamaan enemmissä määrin SETA:n kaltaisille toimijoille, joiden toimintaa ylläpidetään pitkälti valtion ja kuntien varoilla.

SETA:n toiminta tähtää biologisen sukupuolikäsityksen ja terveen seksuaalisuuden ilmaisun kumoamiseen. Järjestön verkkosivuilla todetaan, että jokaisella ihmisellä on oikeus omaan sukupuoli-identiteettiinsä ”haluamallaan tavalla”. Tätä halua eivät rajoita biologinen todellisuus, evoluutio tai ihmislajiin oleellisesti liittyvä suvullinen lisääntyminen, vaan ainoastaan henkilön oma kokemus ja tunnetila. Samaan aikaan järjestö kuitenkin painottaa, ettei ihmisen seksuaalisuutta tai sukupuolta voida ”omalla päätöksellään” tai ulkopuolelta muuttaa.

Mikäli SETA:n vaalimat identiteetit, olivat ne sitten sukupuoli-identiteettiä tai seksuaalisuutta koskevia, olisivat luonnollisia ja sisäsyntyisiä, niiden esiintyminen pysyisi suhteellisen tasaisena sukupolvien välillä. Arviolta 99 % vastasyntyneistä syntyy jompaankumpaan sukupuoleen, ja sukupuoleltaan häilyvätkin selittyvät pitkälti yksittäisten lapsen rakenteellisilla kehityshäiriöillä. Sateenkaariväestön osuus ikäluokasta on kuitenkin kasvanut tuntuvasti jokaisena kuluneena vuosikymmenenä, vaikka ihmisten biologisissa ominaisuuksissa esiintyvät erot ovat olleet suhteellisen pieniä. Amerikkalaisen vuonna 2021 toteutetun kyselytutkimuksen mukaan ennen vuotta 1946 syntyneistä ainoastaan 0,8 % koki itsensä sateenkaariyhteisön jäseneksi, siinä missä vuoden 1997 jälkeen syntyneistä peräti 21 %. Muutos on siten lähes kauttaaltaan kulttuurillinen, eikä ”luonnollinen” tai ”sisäsyntyinen”, kuten SETA asian esittää.

Luonnollisen itseilmaisun kaapuun kääritty kulttuurinen murros niittää uhriensa keskuudessa huonoa satoa. Sateenkaarivähemmistön jäsenten keskuudessa esiintyy heteroväestöä huomattavasti enemmän mielenterveysongelmia, onnettomuutta, parisuhdeväkivaltaa, päihdeongelmia ja sukupuolitauteja. Sateenkaarivähemmistöön kuuluvilla on myös osittain näitten elämäntapojen takia moninkertainen itsemurhariski heteroväestöön verrattuna. Kyseessä on siten valtakulttuuria huomattavasti sairaampi ja vaarallisempi yhteisöä, johon nuorten ihmisten houkuttelu pitäisi olla jo lähtökohtaisesti moraalitonta.

Oman irvokkaan lisänsä sateenkaripropagandaan antaa nykyinen transaktivismi, jonka nimissä nuorten ihmisten terveistä kehoista muokataan hedelmättömiä ja usein myös toimimattomia ruhoja. Vaikka sukupuolenvaihdosleikkausta perustellaankin usein tietoisena synnynnäisen identiteetin vapauttavana ”korjausoperaationa”, sen perusta on lähtökohtaisesti kulttuurinen, ei biologinen. Sukupuolenkorjaushoitoihin hakeutuneiden määrä on monikymmenkertaistunut erityisesti viimeisen 20 vuoden aikana kaikissa länsimaissa, ja kasvava osuus hoitoihin hakeutuvista koostuu nykyään nuorista, herkässä iässä olevista tytöistä. Samaan aikaan, kun edellä mainittu sukupuoliteollisuus tekee terveestä ihmiskehosta toimimattoman kuvatuksen, se avaa mahdollisuuden melkoiselle liikevoitolle. Sukupuolenvaihdosbisneksestä odotetaan tulevan yli viiden miljardin dollarin teollisuudenala vuoteen 2030 mennessä pelkästään Yhdysvalloissa. 

Sinimusta Liike on traditionalistinen ja radikaali kansallismielinen puolue, joka perustaa sukupuoli-identiteettiin liittyvät linjauksensa biologiaan ja evoluution sanelemiin vaatimuksiin. Nykyisen sukupuolikaaoksen sijasta kannatamme selkeitä sukupuolirooleja, ja niistä johdettavia maskuliinisia ja feminiinisiä ihanteita. Eduskuntavaaliohjelmamme mukaisesti me vaadimme yhteiskunnallisesti haitallisten järjestöjen, kuten SETA:n, kieltämistä, sekä koulujen puhdistamista nykyisestä sateenkaaripropagandasta. Nykyisten ”ihmisoikeuksien” ja ”monimuotoisuuden” sijasta suomalaisissa kouluissa tulisi antaa valmiuksia tulevaisuuden perhe-elämälle sekä terveelle kasvulle lapsuudesta kohti aikuisuutta osana suomalaista Suomea.

Lue lisää eduskuntavaaliohjelmastamme.