Valikko Sulje

Suomen tulee selvittää keinoja energiantuotannon kansallistamiseksi

fgfgfg

Suomessa on viimeisten viikkojen aikana keskusteltu paljon käyttösähkön kohoavista hinnoista, jotka saattavat tulevan talven aikana moninkertaistaa suomalaisten kotitalouksien sähkölaskun. Sähkön hinnan korotukset osuvat erityisen kipeästi maaseudulla ja omakotitaloissa eläviin ihmisiin, joiden käyttämästä sähköstä merkittävä osa menee asunnon lämmitykseen. Mikäli energian hintaa ei saada kohtuullistettua talveen mennessä, moni suomalainen joutuu miettimään tulevaisuudessa uudenlaista asumisratkaisua esimerkiksi suurkaupunkien kerrostalolähiöistä.

Johtuen maamme maantieteellisestä sijainnista, energiantarpeemme henkeä kohti on maailman suurimpia. Korkean jalostusasteen teollisuutemme kattaa noin puolet kaikesta sähkönkulutuksestamme, ja pelkkien kiinteistöjen lämmitys neljänneksen. Korkea riippuvuus energiasta on pakottanut meitä suomalaisia kehittämään luovia ratkaisuja huoltovarmuuden ja ympäristöystävällisyyden varmistamiseksi. Kuinka kykenemme varmistamaan sen kaltaisen omavaraisuuden, ettei meitä voida ulkomaiden toimesta kiristää keskellä kylmimpiä pakkasia, ja kuinka kykenemme muodostamaan edes tyydyttävän tasapainon korkean elintason, haasteellisen ympäristön ja luonnon välillä. Tällä hetkellä yli puolet suomalaisesta energiasta on päästötöntä, ja atomienergian käyttöä kasvattamalla kyseistä lukua saadaan entisestään kasvatettua.

Samaan aikaan kun energian hinta uhkaa moninkertaistua, sen tuotantokustannukset ovat pysyneet monelta osin ennallaan. Suomessa sijaitsevat voimalat eivät kuitenkaan myy tuottamaansa energiaa suoraan asiakkaille, vaan laajempaan eurooppalaiseen sähköpörssiin, jossa energian hinta määräytyy useiden eri energiantuotantotapojen yhdistelmästä, jonka vuoksi yhdenkin energianlähteen tuntuva kallistuminen (maakaasu) nostaa kaiken energian myyntihintaa. Suomalaiset joutuvat siten epäsuorasti kärsimään sen kaltaisten energianlähteiden kallistumisesta, josta he eivät ole itse käytännössä millään tavoin riippuvaisia. Suomalaiset maksavat siten muiden eurooppalaisten maiden, kuten Saksan, vääristä energiapoliittisista päätöksistä.

Energian hinnan tuntuva nouseminen tuotantokustannusten pysyessä ennallaan synnyttää ilmaisia liikevoittoja energiayhtiöille, joille nykyinen markkinahäiriön ylläpitäminen on kannattavampaa kuin varsinaisen energiantuotannon lisääminen. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat perinteisesti olleet sähkön nettotuottajia, joiden tuottama energia on aiemmin riittänyt niin omaan kuin Länsi-Euroopankin teollisuuden tarpeisiin. Ilman Euroopan laajuista integroitua sähköverkkoa kyseiset maat kykenisivät muodostamaan energiantuotannoltaan täysin omavaraisen alueen, johon ei vaikuttaisi Manner-Euroopan riippuvuussuhde halpaan venäläiseen energiaan.

Sinimusta Liike korostaa energiapoliittisessa ohjelmassaan omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Puolueemme mielestä Suomen tulisi selvittää keinoja ylikansallisesta sähköpörssistä irtautumiseksi ja lisätä julkista omistussuhdetta suomalaisessa energiantuotannossa.  Suomen valtion tulisi johtaa suomalaista energiantuotantoa oman kansallisen energiapolitiikkansa mukaisesti, jolloin voimalat myisivät tuottamansa energian suoraan suomalaisille kuluttajille ilman nykyisiä välikäsiä. Tällöin tuotetun energian hinta seuraisi selkeämmin raaka-aineiden hinnankehitystä sekä ympäristölle aiheutettua kuormitusta, eikä se muodostaisi enää ansaitsematonta tulonlähdettä yksittäisille suuromistajille ja keinottelijoille. Valtiollisia ja kunnallisia energiayhtiöitä on tälläkin hetkellä käytössä useissa maissa, myös Suomessa, joten idea ei ole tältä osin uusi.

Kansallisesti johdettu energiantuotanto voisi myös toteuttaa paremmin istuvan hallituksen poliittisia päämääriä, joihin sisältyisivät esimerkiksi haja-asutusalueen tuotantolaitoksille annetut energiaverohelpotukset sekä uusien voimaloiden sijoittaminen niille alueille, jotka kärsivät muuta Suomea enemmän työttömyydestä ja sen aiheuttamasta muuttotappiosta.  Sinimusta Liike kannattaa atomienergian käytön kasvattamista osana puolueen omaa vihreää siirtymää, ja näkee kansallisesti johdetun poliittisen ohjauksen edistävän tätä päämäärää parhaiten.