Valikko Sulje

Sinimustan Liikkeen vastaus Helsingin Sanomille ja Ylelle

vastaus Helsingin Sanomille ja Ylelle

Mediassa on ryhdytty pohtimaan Sinimustan Liikkeen tulevaisuutta ja sitä, voidaanko puolue lakkauttaa. Helsingin Sanomat ja Yle ovat haastatelleet vaalijohtaja Arto Jääskeläistä, Poliisihallitusta, tutkijoita ja asiantuntijoita.

Helsingin Sanomat väittää otsikossaan ohjelmamme rikkovan lakia. Eduskunnan tehtävä on säätää lakeja. Puolueita perustetaan, jotta voidaan osallistua eduskuntavaaleihin, joissa valitaan kansanedustajia lainsäädäntötyöhön. Jokainen puolue asettaa tavoitteita ja määrittelee tapoja niihin pääsemiseksi tarkoituksenaan muuttaa lakia tavoitteidensa kaltaiseksi. Sinimustan Liikkeen ohjelmien kaikki kohdat perustuvat tavoitteisiin muuttaa lakia niiden suuntaan. Mikäli joku kohta ohjelmassa ei ole nykyisen lain mukainen, se on mielestämme epäkohta, joka tulee muuttaa.

Puolueohjelma kertoo, miten puolueen tavoitteisiin päästään parlamentaarisin tavoin, eli säätämällä lakeja sen mukaisiksi.

Medioissa on nostettu esille oikeusministeriön vaatimukset tiettyihin muutoksiin Sinimustan Liikkeen ohjelmassa ennen puolueen rekisteröintiä. Aluksi oikeusministeriö pyysi tekemään tiivistelmän 50-sivuisesta yleisohjelmasta. Kahdeksansivuinen tiivistelmä toimitettiin oikeusministeriöön ja tähän tiivistelmään oikeusministeriö vaati tekemään muutaman muutoksen, joiden jälkeen tavoitteemme olivat edelleen kirjattuna, vain joitakin keinoja niihin pääsemiseksi poistettiin.

Tuo tiivistelmä ei kuitenkaan korvannut alkuperäistä ohjelmaa, joka on sittemmin hyväksytty puoluekokouksessa Sinimustan Liikkeen yleisohjelmaksi. Niin ikään eduskuntavaaliohjelma 2023 on hyväksytty puoluekokouksessa, jossa jokaisella jäsenellä on äänivalta. Mikään laki ei velvoita puolueita hyväksyttämään ohjelmiaan oikeusministeriössä tai missään muuallakaan. Jokainen puolue tekee ohjelmia vaaleja varten ja päivittää yleisohjelmaansa tarpeen mukaan, eikä niitä tarvitse hyväksyttää missään muualla kuin puolueen sääntöjen mukaisessa kokouksessa.

Helsingin Sanomien mukaan oikeusasiantuntija Lauri Tarasti sanoo, että yhdistyslain perusteella voisi tulla kyseeseen Sinimustan Liikkeen taustalla olevan yhdistyksen lakkauttaminen. Puolueiden ”taustalla” ei ole mitään yhdistystä. Puoluelain 1§ mukaan puolueella tarkoitetaan rekisteröityä yhdistystä, joka on merkitty puoluerekisteriin. Puoluelaissa ei ole pykälää, jonka mukaan puolue voitaisiin lakkauttaa tai kieltää. Tarasti vetoaa siis puoluelain pykälään, jossa sanotaan, että puolue poistetaan rekisteristä myös, jos se on lakannut olemasta rekisteröitynä yhdistyksenä.

Sinimusta Liike paheksuu sitä, että puolueesta kirjoitettu Ylen uutinen alkaa kertomalla kansanedustaja Ben Zyskowicziä kohtaan aiheutetusta häiriköinnistä, vaikka paikalta kiinni otettu tekijä ei liity puolueeseen mitenkään, vaan on jo medioissakin esitetty olevan äärivasemmistolainen anarkisti.

Mitä media pelkää, kun se lähtee näin massiiviseen hyökkäykseen puoluetta vastaan? Sinimusta Liike on rekisteröity puolue, joka on mukana vaaleissa kysyäkseen äänioikeutetuilta suomalaisilta haluavatko he jättää monietnisen vai suomalaisen Suomen jälkipolvilleen, haluavatko he kansainvälisen oikeuden ja sopimusten sääntelemään elämäänsä tai haluavatko ikääntyessään hoitajikseen kielitaidotonta halpatyövoimaa. Miksi media ei halua antaa suomalaisten äänestäjien päättää sekä näistä asioista että siitä, voiko Sinimusta Liike olla olemassa? Pelkääkö media, että suomalaiset äänestävät väärin?