Valikko Sulje

Sinimusta Liike tuomitsee Pirkanmaan aluehallinnon harjoittaman ihmiskaupan

fb

Suomessa on kymmeniä tuhansia koulutettuja hoitoalan ammattilaisia, jotka eivät työskentele omalla alallaan. Lisäksi Tehyn mukaan noin puolet alalla työskentelevistä harkitsee alan vaihtoa. Syy tähän on valtakunnallisesti tiedossa, kun juuri päättynyt taistelu hoitohenkilöstön huonoista työolosuhteista ja palkkauksesta jatkui pitkään ja näkyvästi.

Hoitajajärjestöt haluavat olla sankareita ja kertovat voittaneensa taistelun, vaikka todellisuudessa kyse on pääosin lakisääteisestä palkkojen yhteensovittamisesta, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden vaihteessa. Muu kunta-ala on tehnyt saman sopimuksen jo kesäkuussa, jolloin se ei kelvannut hoitajajärjestöille. Joka tapauksessa on hyvä, että hoitajille on luvassa paremmin heidän osaamistaan vastaavaa palkkaa.

Sopimus ei kuitenkaan takaa, että hoivatyön halpuuttaminen loppuisi. Huonoa esimerkkiä näyttää Pirkanmaan hyvinvointialue, joka lyö ammattitaitoisia suomalaisia hoitajia päin kasvoja tuomalla Filippiineiltä sairaanhoitajia hoiva-avustajiksi ja lähihoitajaopetukseen paikkaamaan hoitajapulaa. Pirkanmaan aluehallitus päätti keväällä valtuuttaa Tampereen kaupungin kilpailuttamaan ulkomaisen hoiva- ja hoitohenkilökunnan hankinnan, johon päätettiin sijoittaa miljoona euroa.

Sinimustan Liikkeen mielestä Pirkanmaan epäeettinen toiminta lähentelee ihmiskauppaa. Filippiiniläiset ovat suorittaneet kotimaassaan sairaanhoitajatutkinnon, mutta heidät tuodaan Suomeen tekemään koulutustaan alempia jo valmiiksi alipalkattua työtä, vaikka meillä olisi omasta takaa niihin tehtäviin runsaasti ammattitaitoisia tekijöitä, kunhan heidän palkkansa ja työolosuhteet vastaisivat työn vaativuutta.

Pirkanmaan aluehallinto ohittaa törkeästi suomalaiset hoitajat tekemällä tyhjäksi heidän osaamisensa ja ammattitaitonsa, sekä myös hoidettavien oikeudet ja tarpeet vastaamalla hoitajapulaan sinetöimällä alipalkkauksen ja ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön uudeksi normaaliksi. Kun suomalaiset ovat nielleet Pirkanmaan päätöksen, on täysin odotettavissa, että muut seuraavat perässä. Samalla romutetaan myös ulkomaalaisten ammattilaisten osaaminen, sijoittamalla heidät tehtäviin, joissa ei ole realistista mahdollisuutta edetä tutkintoaan vastaaviin töihin.

Hoitohenkilöstön kielitaidottomuus aiheuttaa pahimmillaan potilasturvallisuuden vaarantumisen ja kuormittaa myös suomaisen hoitohenkilöstön arkea sekä heikentää hoivapalveluiden laatua. Sinimustan Liikkeen ohjelman mukaan kielitaitovaatimuksia tulisi kiristää tuntuvasti niin julkisissa kuin yksityisissäkin palveluissa.

Sinimusta Liike ei hyväksy julkisten varojen käyttöä ulkomaisen työvoiman tuontiin hoiva-alalla tai muillakaan aloilla, joissa vastaavaa työperäisen maahanmuuton hyväksikäyttöä harjoitetaan, kuten rakennus- ja ravintola-alan yrityksissä. Sen sijaan puolueemme ehkäisisi tällaista toimintaa asettamalla vaikuttavat sanktiot ja riittävän valvonnan hyväksikäytön kitkemiseksi.

On häpeällistä, että Suomessa tehdään poliittisessa päätöksentekoelimessä suomalaista työtä polkevia ratkaisuja, kun päättäjät tietävät varsin hyvin sen vaikutukset pitkälle tulevaisuuteen. Sinimusta Liike käyttäisi valvonnan lisäksi veroeuroja, joita nykyisin lapetaan kolmansista maista tulevien ihmisten tarpeisiin monin tavoin, mieluummin suomalaisten hoitajien ja muiden matalapalkka-alojen työmotivaation lisäämiseen ja niiden vetovoimaisuuteen. Muilla aloilla työskentelevät ammattilaiset olisi ainakin osin mahdollista houkutella palaamaan ammattitaitoaan vastaaviin töihin, kun sijoitettaisiin muun muassa nyt korvamerkityt varat heidän hyväkseen.