Valikko Sulje

Sinimusta Liike on merkitty puoluerekisteriin

Facebook puolue

Tällä päivämäärällä Sinimusta Liike on merkitty puoluerekisteriin ja oikeutettu osallistumaan tuleviin vaaleihin rekisteröityneenä puolueena omine vaalilistoineen. Suomen puoluekentälle nousee kansallisradikaali puolue, jonka tarkoitus on toimia valkoisten suomalaisten edunvalvojana sekä suomalaisen elämäntavan turvaajana. Sinimustan maailmankatsomuksen keskiössä on suomalainen kansakunta, jonka jäseneksi jokainen suomalainen on syntymänsä kautta liittynyt.

Puolueemme toiminta eroaa monilta osin perinteisistä puolueista, sillä se pyrkii kasvattamaan jäsenistään vankkumattomia kansallismielisen aatteen esitaistelijoita. Vaaleihin osallistumisen lisäksi puolue järjestää säännöllisesti fyysisiä tapahtumia, joiden tarkoitus on toimia uusien jäsenten ryhmäytymis- ja koulutustilaisuuksina. Sinimusta Liike toimii osana laajempaa kansallismielistä kenttää, ja kokee yhteenkuuluvuutta kaikkia kansallismielisten aktiivien kanssa näiden järjestöstatuksesta riippumatta. Puolueen yksi tarkoituksista onkin antaa ääni niille kansallismielisille ihmisille, joita huolettavat väestökehityksen, talouden globalisaation ja ympäristökriisin aiheuttamat riskit suomalaisten kansalliselle jatkuvuudelle. Kansallisradikaalien ihmisten ei tarvitse tyytyä enää toimimaan varjoissa, vaan vaikuttamaan Suomen parlamentaariseen päätöksentekoon rekisteröidyn puolueen tarjoamissa puitteissa.

Sinimusta Liike aloittaa kiireisen työn tulevia eduskuntavaaleja varten, jotta se kykenisi niin ohjelmansa kuin ehdokaslistojensa avulla tarjoamaan mahdollisimman monelle suomalaiselle kansallismielisen vaihtoehdon näiden omissa vaalipiireissään. Jos sinulla kiinnostaa Sinimustan Liikkeen jäsenyys ja ehdokkuus tulevissa eduskuntavaaleissa, hae rohkeasti liikkeemme jäseneksi!