Valikko Sulje

Sinimusta Liike ja EU

Sinimusta Liike on avoimesti EU-vastainen ryhmä, joka kannattaa Suomen eroamista niin unionista, kuin myös ETA-alueesta, valuuttaliitosta sekä vapaan liikkuvuuden alueesta. Tästä linjauksesta huolimatta liikkeemme ei kategorisesti vastusta eurooppalaisten kansojen keskinäistä yhteistyötä, ja kannattaakin monen kansallismielisen liikkeen tavoin vapaiden eurooppalaisten kansojen yhdistymistä Euroopan ulkopuolisia suurvaltoja vastaan erityisesti puolustuspoliittisissa kysymyksissä.

Liikkeemme johdonmukainen EU-vastaisuus perustuu EU:n liberaalidemokraattiseen luonteeseen, joka ei anna mahdollisuutta eurooppalaisten kansojen olemassaololle. EU on perustamisestaan lähtien luotu nationalistisen politiikan vastavoimaksi, korostaen yksilönvapauksia, progressiivisia arvoja ja federalismia kansallisten kotimaiden kustannuksella. Ne jäsenmaat, jotka ovat yrittäneet suojella oman maansa väestörakennetta värillisiltä muuttoaalloilta, ovat joutuneet toistuvasti EU-päättäjien hampaisiin.

Jokaisen onkin hyvä hahmottaa se tosiasia, ettei EU ole ainoastaan mekaaninen tulonsiirtomekanismi, vaan suurempi poliittinen unelma, jonka tarkoituksena on saattaa kaikki eurooppalaiset ja Turkin pitkään jatkuneista jäsenyyskeskusteluista päätellen myös ei-eurooppalaiset kansat yhteisen hallintajärjestelmän alaisuuteen. Unioni käyttää tunnuksenaan Yhdysvaltojen tapaan tähtilippua ja sen ”kansallislaulu” on Oodi ilolle. EU:n komissio on allekirjoittanut juutalaisjärjestö IHRA:n läpipoliittisen tulkinnan antisemitismistä, jonka lisäksi EU suhtautuu niin kutsuttuun holokaustidenialismiin hyvin kielteisesti, vaatien jatkuvasti tiukennuksia jäsenmaidensa vihapuhelainsäädäntöön. Frans Timmermans, EU-komission varapresidentti, on todennut, että Eurooppa tulee väistämättä olemaan monimuotoinen ja monikulttuurisuuden vastustaminen on ainoastaan kohtalon uhmaamista. IamEuropean -nimeä kantavan kampanjan mukaan nationalismi, eli valkoisten kansojen itsenäiset kansallisvaltiot, ovat uhka koko Euroopalle, jonka lisäksi ne voivat ajaa koko maanosan kohti sen historian synkimpiä hetkiään. Nämä ”synkimmät hetket” viittaavat tietenkin toiseen maailmansotaan ja holokaustiin, jonka perustalle koko EU onkin rakennettu. Tämä taustaideologia on myös merkittävin yksittäinen syy sille, miksi kaikkien eurooppalaisten nationalistien tulisi vastustaa EU:n olemassaoloa.

EU:n motto ”moninaisuudessaan yhtenäinen” kätkee sisäänsä merkittävän ongelman. Jotta toisistaan poikkeavat maat voisivat olla yhtenäisiä, niistä tulee myös yrittää luoda yhtenäisiä. Tätä yhtenäisyyttä yritetään tällä hetkellä luoda ”eurooppalaisilla arvoilla”, jotka ovat käytännössä toisen maailmansodan jälkeen henkisesti pahiten kuohittujen valtioiden liberaaleja arvoja. Samat maat myös avasivat ensimmäisenä ovensa värilliselle siirtolaisuudelle toisen maailmansodan jälkeen.

Kun itäisen Euroopan käytännössä täysin valkoiset yhteiskunnat liittyivät unioniin 2000-luvun alussa, kaksi toisistaan poikkeavaa maailmaa kohtasi toisensa. Saksan ja Ranskan kaltaiset yhteiskunnat olivat väestöllisessä kehityksessä jo siinä pisteessä, että suurkaupunkien nuorista ikäluokista enemmistö muodostui värillisistä muukalaisista, toisin kuin itäisessä Euroopassa, joka oli jäänyt kokonaan tämän väestökehityksen ulkopuolelle.

Maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvat itäisen Euroopan maat on monien EU-päättäjien suulla tuomittu ”epäeurooppalaisiksi”, siinä missä näiden päättäjien omat läntiset kansat ovat jäämässä vähemmistöksi omissa kotimaissaan. Jokaisen olisikin hyvä pohtia sitä, kuinka eurooppalaisia voivat todellisuudessa olla sen kaltaiset arvot, jotka rakentuvat täysin ei-eurooppalaiselle väestölle.

Kansallismielisten on hyvä muistaa se, että EU on toisen maailmansodan voittajavaltioiden tavoin nationalismin vastainen poliittinen yhtymä. Se ei tunnusta kansojen itsemääräämisoikeutta, saati niiden toisistaan poikkeavia päämääriä ja elämäntapoja. NATO:n ja Neuvostoliiton henkisen perillisen tavoin EU näkee yksittäiset kansalaiset ainoastaan taloudellisina resursseina, joilla ei ole ryhmäsidonnaisuuksia, omaa äidinkieltä, omaa uskontoa, omaa verenperintöä, saati omaa kotimaata, jota yksilön tulisi tarvittaessa puolustaa. Yhdysvaltojen ja Venäjän tavoin myös EU mieltää valkoisen nationalismin suurimmaksi uhkakuvakseen, ja kyseinen kolmikko juhlistaakin vuosittain eurooppalaisten kansallisten hallintojen kukistumista Voiton päivän jälkimainingeissa.

EU ei ole muutettavissa sisältä päin nationalistisemmaksi, sillä sitä ei ole rakennettu kansallisten arvojen perustalle. Jotta eurooppalaiset kansat voisivat kukoistaa, niiden tule ensin irtautua niistä ylikansallisista liitoista, jotka eivät tunnusta kyseisten kansojen kansallista itsemääräämisoikeutta. Tämä tarkoittaa EU-eron lisäksi irtautumista Naton ja Venäjän vaikutuspiiristä, sekä niiden korvaamista uudella eurooppalaisella yhteistyöelimellä, jonka pääasiallisena tarkoituksena olisi torjua kehitysmaiden ylijäämäväestön synnyttämää muuttopainetta sekä tarjota tarvittava sotilaallinen kompetenssi värillisen maailman nousevia suurvaltoja, kuten esimerkiksi Kiinaa vastaan.

Sinimusta Liike

27.05.2021