Valikko Sulje

Sinimusta Liike ehdottaa perustuloa ratkaisuksi taloudellisiin loukkuihin

YLE uutisoi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tekemästä analyysista, jonka mukaan yli puoli miljoonaa suomalaista on tuloloukussa. Tuloloukulla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön vastaanottama lisätyö ei välttämättä lisää hänen ansioitaan tai se lisää ansioita hyvin vähän. Samassa analyysissa kerrottiin, että yli 136000 suomalaista elää työttömyystukiloukussa, eli työn vastaanottaminen ei ole näille ihmisille taloudellisesti kannattavaa.

Tämä reilu puoli miljoonaa suomalaista on vajaa neljännes Suomen työvoimasta. Nykyinen vero-, etuus- ja työllisyyspolitiikka on johtanut tilanteeseen, jossa neljänneksen työvoimasta ei kannata tehdä enempää töitä, vaikka niitä olisi tarjolla, sillä se ei näy heille juuri parempana tulotasona. Tähän päälle tulevat vielä reilu 136000 ihmistä, joiden ei kannata tehdä lainkaan heille tarjottua työtä, koska se ei paranna heidän tulotasoaan merkittävästi.

Tämänkaltainen tilanne on kestämätön ja sen korjaaminen vaatii koko tuki- ja työllistämisjärjestelmän perinpohjaista uudistamista, pienten korjausliikkeiden ja näpräämisen sijaan. Me Sinimustassa Liikkeessä näemme, että kaiken laillisen ja yhteiskuntaa hyödyttävän työn pitää tuoda tekijälleen lisäansioita. Siksi kannatamme perustuloa, joka korvaisi kaikki muut tukimuodot. Työpanokseen sidotut sosiaalituet poistettaisiin kokonaan. Tällä takaisimme kaikkien suomalaisten perustarpeet, mutta se kannustaisi työntekoon tai yrittäjyyteen oman elintason nostamiseksi ilman pelkoa tukiverkon katoamisesta.

Tukiloukkujen luoman pitkäaikaistyöttömyyden haitat ovat moninaiset ja mitä pidempään ihminen on työtön, sitä vaikeampaa näiden haittojen korjaaminen on. Työttömyys passivoi ihmistä ja tämä passivoituminen vaikuttaa koko elämään. Mitä pidempään ihminen vain ”syljeskelee kotona kattoon” sen sijaan, että osallistuisi aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan, sitä vaikeampi kierrettä on katkaista. Työelämään osallistumisella on myös iso sosiaalinen vaikutus, sillä se on iso osa monen ihmisen päivittäistä sosiaalista kanssakäymistä. Pahimmillaan pitkäaikaistyöttömyys johtaa syrjäytymiseen ja sen mukana antisosiaalisen käyttäytymisen lisääntymiseen.

Perustulomallin käyttöönoton ohella pitää myös tehostaa TE-toimiston toimintoja tarkoituksenmukaisiksi, eli TE-toimisto muutetaan paikaksi, jossa työnantaja ja työntekijä kohtaavat. TE-toimiston koulutukset tulee olla täydennyskoulutuksia ja uuteen ammattiin tähtääviä, jotka mukautetaan työelämän tarpeiden mukaan. Tämä vaatii valtion aktiivista työelämän tarpeiden seuraamista ja reagointia näihin nopeasti, nykyisen pelkkien suurten linjojen vetämisen ja passiivisen seurannan sijaan.

Uskomme, että näillä toimenpiteillä työn molemminpuolinen arvostus kasvaisi ja tämä näkyisi suoraan kansan luottamuksen ja hyvinvoinnin kasvuna. Sinimustan Liikkeen ratkaisuista voi lukea lisää puolueohjelmamme kohdista Työllisyyspolitiikka ja Perustulo-ohjelma.

Kannattajakortin voit allekirjoittaa osoitteessa kannattajakortti.sinimustaliike.fi