Valikko Sulje

Sinimusta Liike aloittaa kannattajakorttien keräämisen suomalaisuuden päivänä 12.5.2021

Sinimustan Liikkeen toiminnalle oikeusministeriön hyväksyntä

Sinimusta Liike on 26.4. saanut oikeusministeriön hyväksynnän yleisohjelmalleen ja on sen perusteella oikeutettu hakeutumaan puoluerekisteri.fi-verkkosivustolle sekä aloittamaan kannattajakorttien keräämisen. Liikkeemme pitää oikeusministeriön ratkaisua pääosin oikeudenmukaisena, sillä aiemmin kiistan kohteena ollut puolueemme yleisohjelma sai lopulta oikeusministeriön hyväksynnän suhteellisen pienin muutoksin, jotka eivät tosiasiallisesti muuttaneet puolueen vastavalistuksellista ja kansallismielistä olemusta. Sinimusta Liike (SML) on täten ensimmäinen radikaali, traditionalistinen ja suomenmielinen puolue pitkään aikaan, jonka toiminnalle on saatu oikeusministeriön hyväksyntä.

Sinimustan Liikkeen Suomea asuttaa suomalainen kansa

Suomalaisen kansan olemassaolon ja jatkuvuuden turvaaminen toimivat puolueemme ideologisena viitekehyksenä, jolle kaikki muut poliittisen ohjelmamme osa-alueet ovat alisteisia. Puolueemme perustaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion periaatteelle, jonka mukaan Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa. Yksittäisten ammattiryhmien, yhteiskuntaluokkien tai kuluttajasegmenttisen sijasta Sinimusta Liike nostaa politiikanteon keskiöön ja kohteeksi suomalaisen kansakunnan, joka perustuu eurooppalaiseen, rodullisesti valkoiseen ja suomalaiseen kansaan. Puolueemme tarkoitus on edesauttaa parlamentaarisin keinoin suomalaisen kansan ja sen asuttaman elinpiirin säilymistä sekä toimia päättäväisesti niitä tahoja vastaan, jotka tätä päämäärää yrittävät toiminnallaan uhata.

Konservatiivisen keskusta-vasemmistolaisen puolueen tarkoitus on palvella kansallisia päämääriä

Puolueemme pyrkii täyttämään Suomen poliittiselta kentältä sen ekologisen lokeron, jota voisi luonnehtia konservatiiviseksi keskusta-vasemmistoksi. Puolueemme suhtautuu pääosin myönteisesti hyvinvointivaltioon sekä valtion ohjaavaan rooliin maamme talouspolitiikassa, muttemme kykene hyväksymään nykyisten sosialistipuolueiden kosmopoliittista ja egalitaristista luonnetta, joka ei anna sijaa yksilöiden ja ihmisryhmien välisille luonnollisille eroille ja näistä eroista johtuville hierarkioille. Sinimustaa Liikettä ei voida myöskään nimittää konservatiiviseksi porvaripuolueeksi, sillä suhtaudumme moniin konservatiivien instituutioihin epäilevästi. Suhtaudumme erityisen kriittisesti globaaliin markkinatalouteen ja siitä seuraavaan globaaliin kilpailuun, emmekä koe, että suomalaista yhteiskuntaa tulisi muovata monikansallisten ja kasvottomien korporaatioiden ehdoilla. Tämä linjauksemme ei tarkoita sitä, että suhtautuisimme yritystoimintaan ja yksittäisen ihmisen ahkeruuteen itsessään kielteisesti. Haluamme vain asettaa kyseiselle ahkeruudelle tiettyjä reunaehtoja, joiden tarkoitus on palvella kansallisia päämääriä.

Sinimustan liikkeen Suomi on itsenäinen, suomenkielinen ja suomenmielinen

Puolueemme on myös ulkopolitiikassaan johdonmukaisesti riippumattomuuspolitiikan kannalla. Vastustamme Suomen EU-jäsenyyttä ja valuuttaliittoa, sekä EU-jäsenyyden mahdollistamaa vapaata liikkuvuutta. Emme koe, että rajaton maailma olisi tavoiteltava päämäärä, emmekä näe, että tuo kyseinen rajattomuus mahdollistaisi suomalaisen kansakunnan olemassaoloa. Puolueemme haluaa antaa alustan niille suomalaisille, jotka suhtautuvat kriittisesti nykyiseen kansainvälistymiskehitykseen ja sen tuomiin kulttuurillisiin lieveilmiöihin. Sinimustan Liikkeen Suomi on itsenäinen, suomenkielinen ja suomenmielinen Suomi.

Kannattajakorttien keräys alkaa

Puolueemme on päättänyt ajoittaa kannattajakorttikeräyksen alkamisen suomalaisuuden päivälle 12.05.2021 ja tavoitteenamme on kerätä vähintään 5000 kannattajakorttia tämän ja seuraavan vuoden aikana. Tarkoituksenamme on osallistua seuraaviin eduskuntavaaleihin rekisteröityneenä puolueena, jolla on oma, kansallista olemassaoloa ja itsemääräämisoikeutta palveleva vaaliohjelma.