Valikko Sulje

Puheenjohtajan terveiset 19.3.

Tervehdys kaikille lukijoille!

On tullut aika kirjoitella tilannepäivitystä puolueprojektimme etenemisestä, sekä pyrkiä samalla avaamaan liikkeemme taustalla vallitsevaa arvopohjaa. Olemme saaneet tähän mennessä tuntuvan määrän yhteydenottoja ihmisiltä, jotka haluaisivat liittyä joko puolueemme jäseniksi, kerätä kannattajakortteja tai muuten vain avustaa taidoillaan ja resursseillaan liikkeemme työntäyteistä alkutaivalta. On ilahduttavaa huomata, kuinka monet näistä yhteydenotoista ovat perustuneet avun tarjoamiselle, eivätkä vain kasvottomille neuvoille, joita kansallismielisissä piireissä tuntuu välillä hieman liiaksikin asti esiintyvän.

Harmikseni joudun kuitenkin vielä toteamaan, ettemme ole saaneet oikeusministeriöltä hyväksyntää kannattajakorttikeräyksen aloittamiseksi, joten varsinainen kortinkeräyskampanjamme siirtyy näillä näkymin myöhemmälle kevääseen. Ministeriön toimintatavoissa on aistittavissa osittain tietoista viivästelyä, sillä saamamme korjausvaatimukset ovat olleet sangen vähäisiä, eivätkä ne siten kykene yksin selittämään korjauksiimme käytettyä mittavaa tarkastusaikaa.

Liikkeemme edustama politiikka on herättänyt laajaa kiinnostusta niin kansallismielisen kentän sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Viimeksi eilen vietin pari tuntia pakolaisuutta tutkivan väitöskirjatutkijan haastattelussa, jonka jälkeen Suomen Kuvalehden toimittaja haastatteli minua puolueemme ympäristöpolitiikasta. Olen myös päässyt avaamaan puolueemme arvopoliittisia linjauksia verkkolehti Kansalaiseen sekä verkkoradio Leveliin, sekä seuraamaan lukuisia puolueohjelmaamme käsitteleviä verkkokeskusteluita ulkopuolisen tarkkailijan roolissa useilla eri alustoilla. Puolueemme ohjelma selvästi kiinnostaa ihmisiä, vaikkakin sen aatteellista perustaa ei ole aina ihan täysin ymmärretty.

Moni maahanmuuttokriittiseksi, jopa traditionalistiseksi, itseään kutsuva ihminen on säikähtänyt puolueemme kollektivistista ja taantumuksellista olemusta, jossa yksilön käyttäytymistä ja valintoja arvioidaan pitkälti hänen oman etnisen viiteryhmänsä kautta. Nämä ihmiset ovat usein samaa mieltä puolueemme maahanmuuttovastaisista linjauksista, mutta karsastavat kaikkia niitä sosiaalisen kontrollin muotoja, joita puolueemme olisi valmis kohdistamaan myös etnisiin suomalaisiin. Näiden ihmisten ajattelutapaa voisi luonnehtia ilmaisulla ”liberalismia minulle, fasismia muille”, tai verrata sitä esimerkiksi kananmunaan, jonka pehmeää sisustaa suojaa ohut, mutta kova kuori.

On osittain ymmärrettävääkin, että ohjelmamme saattaa ensi alkuun hätkähdyttää jopa hieman varttuneempaakin kansallismielistä. Siinä esitetyt toimenpiteet esimerkiksi seksuaalikäyttäytymisen kontrollointiin, ilmaisunvapauden rajaamiseen ja syntyvyyden kasvattamiseen puuttuvat suoraan yksilönvapauksiin ja nostavat tietyt käyttäytymisen muodot arvojärjestyksessä toisten yläpuolelle. Ohjelmamme hylkää suoriltaan nykyisen liberaalidemokraattisen paradigman, jossa yksilön henkilökohtaista mielihyvää pidetään yhteiskunnan moraalisena kompassina. Siinä, missä nykyajan liberaali olisi valmis hyväksymään lukuisia eri elämänvalintoja tai toimenpiteitä sillä olettamuksella, etteivät ne ole näennäisesti keltään pois, me haluamme korostaa sitä, että tärkeiden asioiden tekemättömyys on itsessään asia, joka on usein koko yhteisöltä pois.

Puolueemme näkee, että yhteiskunnassamme vaikuttaa joukko muuttumattomia lainalaisuuksia, joita ei saada häivytettyä pois egalitaristisilla ja yksilökeskeisillä julistuksilla. Mikäli miellämme suomalaiset biologiseksi ryhmäksi, joihin vaikuttaa samat lainalaisuudet kuin muihinkin eläviin olentoihin, ymmärrämme tiettyjen perustarpeiden välttämättömyyden.

Ensinnäkin meillä suomalaisilla tulee olla oma koti, reviiri ja elinpiiri, jossa me kykenemme kansana uusiutumaan ja kasvattamaan tulevat sukupolvemme ilman pelkoa ekokatastrofista ja nykyisen elintilamme katoamisesta. Meillä tulee olla kyky nähdä ero etnisen sisäpiirimme ja ulkopiirimme välillä, jottei rajallisia resurssejamme kanavoidu vahingossakaan vieraiden väestöryhmien elättämiseen. Kansaamme tulee johtaa sen kaltaiset ihmiset, jotka ovat ottaneet sen suojelun, puolustamisen ja palvelemisen elämäntehtäväkseen, jonka lisäksi näiden päättäjien tulisi kyetä arvioimaan kansamme keskuudessa esiintyviä ilmiöitä siitä näkökulmasta, edistävätkö vai heikentävätkö ne kansamme selviytymistä pitkällä aikavälillä. Meidän tulee myös varmistaa kansamme riittävä uusiutuminen kannustamalla nuoria suomalaisia isyyteen ja äitiyteen osana länsimaista ydinperhettä, sekä uskaltaa aktiivisesti tukahduttaa sen kaltaisia elämäntapoja, jotka eivät tätä uusiutumista edistä, saati mahdollista.

Tästä näkökulmasta jokainen ydinperhe, joka jää esimerkiksi perhevihamielisen propagandan takia muodostumatta, on kansallemme tragedia. Jokainen työelämästä vapaaehtoisesti syrjäytynyt on todellisuudessa hyödyntämätön resurssi oman yhteisönsä rakennusprojektissa. Jokainen nihilismiin ja kyynisyyteen sortunut ihminen on todellisuudessa kyvytön tuntemaan ylpeyttä omista juuristaan ja kansallisesta historiastaan, ja täten haluton puolustamaan niitä ulkopuolista hyökkääjää vastaan. Jokainen suomalainen, joka on valmis kaventamaan kansallista itsehallintoamme, tai valmis edistämään vierasväestön määrän kasvua maassamme, toimii aktiivisesti kansamme olemassaoloa vastaan. Vaikka nämä edellä mainitut esimerkit ovat tosiasiallisesti koko yhteisöltämme pois, ne pyritään usein naamioimaan valinnanvapauden kääreisiin ja ainoastaan yksilöiden neutraaleiksi arvovalinnoiksi. Tämän kaltaista valinnanvapautta me emme ymmärrettävästi halua puolueena kannattaa.

Tätä kansallista näkökulmaa tulemme myös korostamaan käytännön politiikassamme, jahka alun byrokratia on saatu selvitettyä. Siihen asti voit helpottaa puolueemme alkutaivalta jakamalla ohjelmaamme ja kartoittamalle ympäristöstäsi sen kaltaisia ihmisiä, jotka voisivat tulevaisuudessa olla liikkeemme jäseniä sekä toimia sinimustana ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa. Fyysisten tapaamisten järjestäminen on myös äärimmäisen suotavaa, kunhan ne toteutetaan kokoontumisrajoitusten määräämissä rajoissa. Meidät saat parhaiten kiinni puolueemme sähköpostista, tai sosiaalisen median tileiltämme.

Aktivoidu ja toimi!

Tuukka Kuru, 19.03.21

Turku