Valikko Sulje

Hallituksen budjetti on tulonsiirto pankkiireille ja muukalaisille

FSSAFASFSAD

Sinimusta Liike tuomitsee hallituksen kaavailemat talousuudistukset, jotka tulevat merkitsemään käytännössä mittavaa tulonsiirtoa rehellisiltä suomalaisilta yrittäjiltä ja palkansaajilta pankkiireille sekä muukalaisille. Hallituksen toiminnasta tekee erityisen irvokasta se, että valtiovarainministerinä toimii tavallisten suomalaisten puolestapuhujaksi profiloitunut perussuomalainen Riikka Purra. Käytännössä Purran politiikka ei eroa millään tavalla hallituksen finanssipolitiikkaa tosiasiassa ohjaavan kokoomuksen globalistisista ja ääriliberaaleista ihanteista.

Liikkeemme kannattaa kansallisradikaaleille tyypillistä kolmannen tien talouspolitiikkaa, jossa suomalaiset yrittäjät ja suomalaiset palkansaajat nähdään luonnollisina liittolaisina kamppailussa kansainvälisen riistopääoman ja elintasopakolaisuuden uhkia vastaan. Oikeistohallituksen budjetti sekä ehdotetut verouudistukset ovat myrkkyä suomalaisille yrittäjille, palkansaajille, kuluttajille ja aidosti tukea tarvitseville vähävaraisille lapsiperheille. Veronkiristysten ja leikkausten synnyttämät ”säästöt” hyödyttävät suomalaisten sijaan kansainvälistä pankkiiriluokkaa, laajasta sosiaaliturvasta nauttivia turvapaikkaturisteja sekä avokätisen kehitysavun kohdemaita.

Joulukuussa 2022 Purra totesi oppositiosta käsin, että perussuomalaiset vastustaa ankarasti ruoan hinnan nostamista, elintarvikkeiden arvonlisäverotuksen kohottamista ja pienituloisilta leikkaamista. Joulukuussa 2023 Purra kuitenkin käänsi hallituksessa takkinsa ja ilmoitti olevansa valmis nostamaan ruoan hintaa merkittävästi. Ruoan ja energian kaltaisten välttämättömyyksien verottaminen on vahingollisinta kuviteltavissa olevaa talouspolitiikkaa, sillä se tuhoaa suomalaisten pk-yritysten kannattavuutta sekä rapauttaa vähävaraisten ja keskiluokkaisten suomalaisten ostovoimaa. Jo nyt noin puolet ruoan hinnasta on Suomessa erilaisia veroja. Rankaisemisen sijaan hallituksen tulisi tukea paikallista ruoantuotantoa madaltamalla kotimaisten elintarvikkeiden verotusta entisestään nykyisestä 14 prosentista.

Esimerkiksi Takuusäätiö on arvostellut Purran ehdotusta kovin sanoin, koska ruoan verotuksen kiristäminen tulisi jo yhden prosenttiyksikön muutoksen myötä syöksemään suuren joukon suomalaisia taloudelliseen ahdinkoon. Sosiaali ja terveys -yhdistys laski viime syksynä, että hallituksen leikkaukset tulevat nostamaan tämän vuoden aikana pienituloisten määrää lähes 70 000 ihmisellä. Samalla kun kasvava joukko nuoria suomalaisia aikuisia lykkää perheen perustamista kohoavien kustannusten vuoksi, antaa hallitus täysin väärän viestin kansalaisille.

Suomalaisten yrittäjien puolesta

Myös yrittäjät ovat kritisoineet hallituksen linjauksia. Joulukuussa Suomen Yrittäjät -järjestö muistutti, että veronkiristykset tulevat satuttamaan yli 20 000 suomalaista pienyritystä. Globaalit suuryhtiöt välttävät hallituksen finanssikurituksen siirtohinnoittelulla ja muilla laillistetuilla veronkiertomenetelmillä, joten taakka jää kotimaisten pk-yritysten kannettavaksi. Purran johdolla hallitus on päättänyt ilman vastarintaa alistua myös EU-direktiiville, joka poistaa ensi vuonna pienten yritysten arvonlisäverotuksen alarajahuojennuksen. Eurokraattien sanelema talouspolitiikka tekee yrityksen perustamisesta entistä kannattamattomampaa tavallisten suomalaisten näkökulmasta.

Lisäksi hallitus aikoo nostaa kirjojen arvonlisäverotuksen 14 prosenttiin*, mutta lehdistön eli suomalaisvastaista propagandaa levittävän valtamedian verokanta on jatkossakin vain 10 prosenttia. Perussuomalaiset hyökkää kirjallisuuden kautta välittyvää suomalaista kulttuuriperintöämme vastaan tukien samalla mediakoneistoa, jonka kriitikoina puolueen kärkipoliitikot ovat mielellään aina vaalien alla esiintyneet. Purra on perustellut politiikkaansa väittämällä, että suomalaiset ovat ”tottuneet elintasoon, jota emme ansaitse”. Hallitus ei ole kuitenkaan aikeissa sulkea Suomen rajoja humanitaariselta siirtolaisuudelta. Vaikuttaakin siltä, että valtiovarainministerin mukaan muun muassa somalit, kurdit ja afgaanit ansaitsevat myös vastaisuudessa täällä elintason, jota nämä pitävät saavutettuna etunaan. Hallituksen budjetissa kehitysapuun on lisäksi korvamerkitty 1,2 miljardia euroa. Kehitysapuhankkeisiin lukeutuvat esimerkiksi Afrikassa suoritettavat ”ilmastotoimet” ja projektit, jotka ”tukevat toimivia demokratioita ja oikeusvaltioita”.

Haittavero koronkiskonnalle

Sinimusta Liike ilmoitti jo viime syksynä kannattavansa talouspolitiikkaa, jossa valtio hakisi lisätuloja verottamalla pankkien korkokatteita. Ajatus on ollut suosittu monien Euroopan kansallisradikaalien puolueiden riveissä, mutta Suomessa hallituspuolueet ovat pysyneet teemasta täysin vaiti. Valtaosa taloudessamme kierrossa olevasta rahasta on yksityisten liikepankkien luomaa velkaa, jota syntyy esimerkiksi asuntolainaamisen yhteydessä. Pankkien ei tarvitse nykyjärjestelmässämme ansaita lainaamiaan rahoja etukäteen, vaan uusi raha luodaan kirjaimellisesti tyhjästä, kun asiakas (yksityishenkilö, yritys tai julkinen taho) velkaantuu pankille.

Merkittävä osuus pankkien voitoista syntyy ottolainaamisen kulujen ja antolainaamisen tuottojen erotuksena. Tätä kutsutaan korkokatteeksi. Ottolainauksen kuluja ovat esimerkiksi tallettajille maksettavat korot, kun taas antolainaamisen tuottoihin lukeutuvat asuntovelallisten maksamat korot. Euroopan keskuspankin ajamien aggressiivisten koronnostojen vuoksi pankkien katteet ovat viime vuosina räjähtäneet käsiin, mikä on hyödyttänyt rahaeliittiä ja samalla köyhdyttänyt koko muuta yhteiskuntaa. Velkaantuneet yritykset ja kotitaloudet kärsivät kasvavista rahoituksen kustannuksista, mutta toisaalta tallettajat eivät edelleenkään saa kohtuullista korkoa säästöilleen.

Korkokatteiden verotusta koskevan alkuperäisen kannanottomme julkaisun jälkeen kerätyt tilastot osoittavat, että eurooppalaiset pankit ovat saaneet yhteensä 100 miljardin euron ylimääräiset voitot korkokatteiden paisumisen vuoksi. Samalla pankkien myöntämien lainojen määrä on kasvanut vain kahdella prosentilla, mikä merkitsee sitä, etteivät pankit ole stimuloineet eurooppalaisten yritysten toimintaa nettoamillaan varoilla. Sen sijaan pankkiirit ovat ulosmitanneet voittonsa maksamalla itselleen osinkoja ja suorittamalla omien osakkeidensa takaisinostoja yhteensä 121 miljardilla eurolla pelkästään vuoden 2023 aikana. On korkea aika asettaa tuntuva haittavero koronkiskonnalle.

Suomalainen talousjärjestelmä ja hyvinvointivaltio on rakennettu suomalaisia varten. Mikäli leikkauksia täytyy tehdä, ne tulee kohdistaa ensisijaisesti elintasopakolaisiin, työperäisiin maahanmuuttajiin ja kehitysapuun. Mikäli veroja täytyy kiristää, ensisijaisia kohteita ovat tuottamattomalla ”työllä” rikastuvat pankkiirit, suomalaisvastainen media ja veronkierrosta taiteenlajin tehneet globaalit suuryhtiöt. Perussuomalaisten tapa jakaa resursseja osoittaa tyhjiä vaalipuheita huomattavasti konkreettisemmalla tavalla, mitkä puolueen johdon todelliset arvot ovat.

* Kehotamme kannattajiamme allekirjoittamaan kirjojen arvonlisäveron korotusta vastustavan kansalaisaloitteen.